Uniwersytet w Białymstoku - strona 152

Polska w Europie - potencjał gospodarczy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

POLSKA W EUROPIE 11.03.2013 4. POTENCJAŁ GOSPODARCZY POLSKI NA TLE EUROPEJSKIM Dysfunkcje rozwoju kapitalizmu: brak silnego mieszczaństwa i miast: specyficzna gospodarka państwa polskiego, nieuregulowana sytuacja prawna „niekapitalistyczna” mentalność szlachty polskiej brak silnej reformacji s...

Polska w Europie - potencjał naukowo techniczny

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

POLSKA W EUROPIE - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 5. POTENCJAŁ NAUKOWO - TECHNICZNY POLSKI NA TLE EUROPEJSKIM ZARYS DZIEJÓW NAUKI POLSKIEJ OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKA MYŚL SPOŁECZNA: STANISŁAW ZE SKARBIMIERZA, P. WŁODKOWIC, J. OSTRORÓG Stanisław ze Skarbimierza (obecnie Skalbmierz; ur. o...

Polska w Europie - rozwój ziem polskich

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

POLSKA W EUROPIE - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 18, 25.03.2013 ROZWÓJ GOSPODARCZO - SPOŁECZNY ZIEM POLSKICH NA TLE PRZEMIAN NOWOŻYTNEJ EUROPY CZYNNIKI KULTUROWE SPRZYJAJĄCE I HAMUJĄCE ROZWÓJ KAPITALIZMU Narodziny i rozwój społeczeństwa kapitalistycznego Nowożytny kapitalizm zaczął się formować w XV...

Polska w Europie - tożsamości kulturowe

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

POLSKA W EUROPIE 04.03.2013 3. TOŻSAMOŚCI KULTUROWE W RZECZYPOSPOLITEJ przyjęcie chrześcijaństwa: dzialanie polityczne oraz kulturowe- Polska dołączyła do „elitarnego” grona panstw chrzescijańskiej. Ksieża pełnili funkcje administracyjne Reformacja w Polsce: przyszla później niż w innych częścia...

Polska w Europie - wizje Europy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

POLSKA W EUROPIE 22.04.2013 7. WIZJE EUROPY W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ XIX I XX WIEKU I WŚRÓD WSPÓŁCZESNYCH PARTII POLITYCZNYCH EPOKA ROMANTYZMU KONSTYTUCJA DLA EUROPY WG JASTRZĘBOWSKIEGO Wojciech Jastrzębowski podczas przerw w walkach o obronę Warszawy w bitwie o Olszynkę Grochowską (25 lute...

Polska w Europie konwersatorium - skrypt

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Granica wschodnia (nic nie pyta,, sam dziamgoli :) ) Państwo pierwszych Piastów słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społeczn...

Ustrój samorządu terytorialnego - e-administracja

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

E-ADMINISTRACJA Departament Informatyzacji Do zakresu jego działania należy: prowadzenie spraw wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne związanych z informatyzacją administracji publiczn...

Ustrój samorządu terytorialnego - Projekt pl

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

PROJEKT pl.ID - polska ID karta INFORMACJE OGÓLNE: Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt pl.ID - polska ID karta. Wkrótce polskim obywatelom zostanie oddany do użytkowania nowoczesny, elektroniczny dowód osobisty. Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu, zapisanemu w dowodzie, m...