Uniwersytet w Białymstoku - strona 149

Proces legisakcyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Proces legisakcyjny Był to najdawniejszy rodzaj zwyczajnego postępowania sądowego w Rzymie o bardzo daleko posuniętym formalizmie. Powstał w zamierzchłych czasach historii i był w okresie Ustawy XII tablic jedynym rodzajem postępowania sądowego właściwym do rozstrzygania sporów między obywatelami r...

Kodeks Napoleona - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1512

Kodeks Napoleona ęłęóKodeks cywilny Napoleona (fr. Code Napoléon, Code civil des Français) - zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 przez N...

Przydatne wyrażenia - 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PRZYDATNE WYRAŻENIA: FINALLY - WHEN - WHILE - IN THE MEANING - THEN - IN THE BEGINNING - BEFORE - AFTER - ĆWICZENIA Utwórz poprawne zwroty …………………………………………….a good/bad mark/into university …………………………………………………..a coursebook in class/a language lab …………………………………………….in pairs/groups …………………………………...

Psychologia społeczna - Agresja

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

Agresja to w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Wyróżniana jest m.in.: agresja wroga - agresja, która ma na celu zranienie lub zadanie bólu. agresja instrumentalna - agresja służąca innemu ...

Psychologia społeczna - Emocja

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Emocja, - silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu). W szerszym znaczeniu emocje (procesy emocjonalne) to procesy psychiczne, które poznaniu i czynnościom podmiot...

Psychologia społeczna - Inteligencja

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 791

Inteligencja - rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich: Definicje inteligencji Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efekty...

Psychologia społeczna - Myślenie

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Myślenie Niektórzy autorzy skłonni są traktować myślenie (ang. thinking) bardzo szeroko, właściwie jako synonim wszelkich procesów złożonych. Inni autorzy mogą traktować myślenie inaczej. Wówczas wyodrębnia się wąskie kategorie procesów złożonych, jakie można traktować podobnie, jak poszczególne kat...

Psychologia społeczna - Pami

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Pamięć Pamięć jest zdolnością do przechowywania informacji i składają się na nią różne systemy i różne procesy. Wyróżnia się dwa główne systemy pamięci. Pamięć deklaratywna/jawna (ang. declarative/explicite memory) - system pamięciowy, w jakim przechowywane informacje są łatwe do uświadomienia, łat...

Psychologia społeczna - Psychologiczne koncepcje człowieka

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 742

Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego Józef Kozielecki , obok Tadeusza Tomaszewskiego i Janusza Rejkowskiego należy współtwórców nurtu psychologii poznania, która zaczęła się rozwijać w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Psychologowie tego kierunku rozwinęli myśl, że ...

Psychologia społeczna - schematy poznawcze

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4067

SCHEMATY POZNAWCZE Schematy - to struktury poznawcze, za pomocą których ludzie organizują swoją wiedzę o świecie. Schemat poznawczy jest rozumiany jako organizacja naszych uprzednich doświadczeń z jakimś rodzajem zdarzeń, osób czy obiektów...