Uniwersytet w Białymstoku - strona 148

Ziemie polskie pod zaborami - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

Ziemie polskie pod zaborami Podział ziem rzeczpospolitej Terytoria Cesarstwo rosyjskie - Litwa Białoruś, Ukraina Austria - Małopolska południowa z Krakowem i północna z Lublinem, dawne województwo ruskie Prusy - Wielkopolska i Prusy królewkie część Mazowsza Skutki rozbiorów Ziemie polskie zos...

Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. I. Podziały i ustrój administracyjny na ziemiach polskich Królestwo polskie W 1815 podzielono królestwo na 8 województw, te na39 obwodów, a te na 77 powiatów. Po upadku odrębności Królestwa przemianowanego w 1837 na gubernię, w 1842 obwody na p...

Ziemie polskie w latach I wojny światowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

Ziemie polskie w latach I wojny światowej Sprawa polska i różne orientacje Wyrazem różnych orientacji kół Polskich było utworzenie przedstawicielstw narodowych boku mocarstw: 1914 - naczelny komitet narodowy - związany z państwami centralnymi Polski komitet narodowy - u boku Rosji, po rewolucji w...

Głowa państwa w państwach narodowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Głowa państwa w państwach narodowych - cechy charakterystyczne: Niemcy: Król i cesarz (od 962 r.) - 2 tytuły. Aż do 1808roku rzesza uważała się za kontynuację Cesarstwa Rzymskiego. Na większych terytoriach byli elektorzy, którzy rywalizowali później z cesarzem. Władcy Niemiec wywodzili się z kilku...

Źródła prawa europejskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO: W ramach Wspólnot Europejskich publikowanych są różnorodne dokumenty. Część z nich jest prawnie wiążąca, część natomiast ma charakter wyłącznie informacyjny. Do dokumentów prawnie wiążących należy zaliczyć akty prawa pierwotnego i wtórnego. Akty prawa pierwotnego: Akta...

Akty prawa wtórnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Akty prawa wtórnego: Dyrektywy (ang. directive, fr. directive, niem. Richtlinien) - akty prawne nie mające odpowiednika w prawie polskim, skierowane do państw członkowskich, które muszą osiągnąć, za pomocą dostępnych sobie środków, cel określony w dyrektywie. Dyrektywy wyznaczają swoim adresatom ok...

Księstwo Warszawskie - wykład - Źródła prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1372

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE (1807- 1815) Źródła prawa Konstytucja Księstwa Warszawskiego uchwalona 22.07.1807 r. w Dreźnie przez Napoleona i opublikowana w gazetach warszawskich oraz w Dzienniku Praw, w życie weszła w 1808 r. Tekst liczył 89 artykułów. Konstytucja nie przewidywała procedury zmiany jej po...

Sejm w monarchii stanowej i patrymonialnej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

MONARCHIA PATRYMONIALNA Początkowo w ważniejszych sprawach powoływano wolną ludność miast i okolicy na WIECE, będące środkiem sprawowania władzy przez książąt oraz forum sądowym (dla najważniejszych spraw) książęta korzystali z niego celem uzyskania formalnej aprobaty dla prezentowanych decyzji p...

Skarbowość - źródła prawa skarbowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

SKARBOWOŚĆ Źródła prawa skarbowego. Prawo skarbowe - reguluje działalność finansową państwa i samorządu. Nie odbiegała zbytnio od zasad w innych krajach, choć miała swoje specyficzne odmienności. Konstytucja marcowa i kwietniowa (forma uchwalania budżetu państwa, nakładania podatków, ustalania sys...

Kodeksy karne austriackie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 700

Kodeksy karne austriackie Theresiana między innymi: nakazywała karanie bluźnierców spaleniem żywcem, przewidywała kwalifikowane kary śmierci, zawierała instrukcje dotyczące stosowania tortur - wraz z odpowiednimi rycinami i stosownym komentarzem. ...