Uniwersytet w Białymstoku - strona 141

Charakterystyka despotii wschodnich - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1708

Ewolucja prawa starego testamentu od krwawej zemsty do publicznego wymiaru sprawiedliwości. Ogólna charakterystyka despotii wschodnich Rozciągały się na wielkich przestrzeniach, dominowała gospodarka związana z eksploatacją ziemi. Gospodarka opierała się na pracy niewolników Na czele państwa sta...

Francja XXw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 910

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Francja XXw. III Republika Francuska (04.09.1870/30.01.1875- 27.10.1946r.) Po kapitulacji 02.09.1875r. cesarza Napoleona III pod Sedanem w wojnie francusko-pruskiej i upadku II cesarstwa, 04.09.1870r. ogłoszono w Paryżu republikę. Po zawarciu pokoju F...

Monarchia Frankońska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Monarchia Frankońska Monarchia Frankońska Ustrój monarchii frankońskiej Największy rozkwit za czasów Karola Wielkiego- Karol Wielki zos...

Powszechna Historia Prawa - Niemcy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Niemcy Niemcy Złota Bulla - 1356r. wydana przez cesarza Karola IV, unormowała zasadę elekcyjności tronu królewskiego, utrzymała się do końca istnienia rzeczy (1806r). Skład grona książąt elektorów : 4 książęta świeccy: -król czeski -palatyn Renu ...

Recepcja prawa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2443

RECEPCJE PRAWA RZYMSKIEGO 1. wraz z rozwojem handlu i przemysłu oraz ugruntowaniem się stosunku poddańczego do łask wróciło prawo rzymskie. 2. renesansu dokonali prawnicy z Boloni po odkryciu Digestów justyniańskich. Niemcy Recepcja teoretyczna lub wczesna wyrażała się przyjęciu założenia, że pr...

Powszechna Historia Prawa - USA - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 763

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, USA USA -Była kolonia Brytyjską, 1.Deklarancja Niepodległości 1776 Auto: Tomasz Jefersson -Ogłosiła niepodległość wszystkich stanów (wolnośc od posłuszeństwa korony Angielskiej) -proklamowa...

Ustrój Anglii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna Historia Prawa, Ustrój Anglii Anglia Parlament- 1256 - wywodzi się z dawnej kurii królewskiej członkowie powoływani w drodze wyborów, zwoływany przez króla w ustalonym przez niego terminie, skład: Izba Lordów

Wszystkie konstytucje francuskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1841

Zasady konstytucji francuskiej z r. 1791. Opierała się na założeniach Deklaracji, z 1789, która weszła w jej skład jako rozdział wstępny. Konstytucja podkreślała: - suwerenność należy do narodu, i do niego należy cała władza - naród może wykonywać władzę jedynie poprzez delegację, i dlatego deleg...

Geneza prawa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Dr Piotr Kołodko, Prawo rzymskie, Geneza prawa rzymskiego Geneza i ogólne założenia prawa rzymskiego. Nasilenie zainteresowania prawem rzymskim obserwujemy od początku XI w. Do wieku XX z różnym nasileniem. XX w przyniósł pewne zmiany. Zarówno systemy komunistyczne i inne totalitarne często pomija...

Periodyzacja dziejów państwa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

Dr Piotr Kołodko, Prawo rzymskie, Periodyzacja dziejów państwa rzymskiego Periodyzacja dziejów państwa rzymskiego -królestwa 753pne-509pne -republiki 509pne-27pne -pryncypatu 27pne-284ne -dominatu 284ne-565ne Periodyzacja rzyms. prawa prywatnego 1 okres prawa archaicznego-od najstarszy. wiad...