Uniwersytet w Białymstoku - strona 140

Prawo majątkowe małżeńskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Prawo majątkowe małżeńskie Majątek małżeński - podstawę stanowiła masa majątkowa wniesiona przez małżonka. Wielkość regulowały intercyzy. Wyprawa - wnoszona przez żon (gerade) były to przedmioty użytku osobistego kobiety (szaty, pościel) oraz sprzęt gospodarstwa domowego (garnki). Z czasem także ru...

Prawo rzeczowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

PRAWO RZECZOWE Ruchomości i nieruchomości Ziemia była podstawowym środkiem produkcji i otoczona była ochroną prawną. Zaliczana była do nieruchomości. W ich skład wchodziły także ruchomości unieruchomione: zboże na pniu, ryby w stawi, konie w liczbie powyżej 10 (stado). Zaliczanie ruchomości i nier...

Prawo spadkowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

PRAWO SPADKOWE Dziedziczenie beztestamentowe, brak swobodnego dysponowania swym majątkiem na wypadek śmierci. Najwcześniej rozwinęło się dziedziczenie ruchomości - początkowo gerada (wyprawa kobiety) herewet (odzież męska, broń). Unormowania dzied...

Problem kodyfikacji i recepcji prawa w Polsce w XVI wieku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1582

Problem kodyfikacji i recepcji prawa w Polsce w XVI wieku. Wybitni pisarze polityczni Statut Łaskiego z 1506 - zbiór statutów i konstytucji sejmowych - powstał z inicjatywy sejmu radomskiego w 1505 - redakcja zbioru była dziełem kanclerza Jana Łaskiego - składał się z dwóch części: a) prawo po...

Sejm podczas konstytucji 3-go maja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Pozycja króla według konstytucji 3 maja - zasada dziedziczności tronu-tron dziedziczony przez osoby, elekcyjnie, konstytucja powierzała go dynastii Wettinów - w miejsce odpowiedzialności króla przed sejmem konstytucja uchwaliła odpowiedzialność ministrów zasiadających w Straży Praw - utraciła pra...

Unia Lubelska, Związek Polski z Litwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Związek ustrojowy polski z Litwą do końca XV w. Akt w Krewie 1385 -Jagiełło zobowiązywał się w zamian za rękę Jadwigi przyjąć z nieochrzczonymi poddanymi chrzest w obrządku łacińskim, ziemie Litw i Rusi przyłączyć do Korony Unia wileńsko - radom...

Zmiany w prawie karnym, prywatnym i cywilnym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

ZMIANY W PRAWIE PRYWATNYM Prawo małżeńskie: Podporządkowane zostało kościołowi od soboru trydenckiego miało charakter sakramentalny. Oświadczenie woli złożone przed proboszczem w obecności świadków. Kryzys nastąpił z reformacją uznając ma...

Charakter ustrojowy wiecu w dobie monarchii patrymonialnej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

Charakter ustrojowy wiecu w dobie monarchii patrymonialnej. - wiece były nawiązaniem do tradycji przed państwowych, do XII wieku obejmowały ogół wolnych mężczyzn - były organem współrządzącym - z czasem oddano podejmowanie decyzji w ręce monarchy i możnowładztwa, sporadycznie poddając je pod głos...

Charakterystyka rozbicia dzielnicowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Charakterystyka rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich - Czynniki decentralizacyjne powodowały kryzys władzy monarszej, były to min możnowładztwo, które po uzyskaniu samodzielności ekonomicznej chciało się uniezależnić politycznie - dodatkowym czynnikiem były kłótnie i wewnętrzne walki o tron...

Pojęcie Korony Królestwa Polskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1491

Pojęcie Korony Królestwa Polskiego. Państwo Polskie jako osoba prawna Dla stosunków w polskiej monarchii, charakterystyczna jest konstrukcja Korony Królestwa Polskiego. Istota jej wyraża się w oddzieleniu państwa od osoby monarchy. Oderwanie korony od osoby króla było wyrazem dominacji elementów pu...