Uniwersytet w Białymstoku - strona 136

Postępowanie sądowe w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1120

Uwagi ogólne różnolitość procedur - proces ziemski (+ procesy specjalne np. graniczny), formula processus 1523 skrócenie procesu odformalizowanie procesu wprowadzenie apelacji uproszczenie egzekucji egzekucja na dobrach nieruchomych (głównie) miejski (+ np. proces o czary), Carolina proces ...

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1638

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej I. Charakterystyka prawa sądowego Systemy prawa Rak jak w monarchii stanowej utrzymała się odrębność prawa dla poszczególnych stanów. Prawo rzymskie tak rozpowszechniające się na zachodzie wobec strachu przed absolutyzmem przyjęło się tylko w nieznacznym ...

Przestępstwa i kary w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Przestępstwa publiczne i prywatne publiczne - ścigane z urzędu prawo wiejskie - bunt, zbójnictwo, przeciw interesom i dworowi pańskiemu, religii, moralności, dobrym obyczajom prawo miejskie - kryterium była kara - publiczna lub prywatna + grzywna sądowa (mulkta) rodzaje przestępstw publicznych ...

Przestępstwa i kary - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Przestępstwa Uwagi ogólne: Podział przestępstw: ścigane z urzędu lub dochodzone na podstawie skargi prywatnej Mir: mir (ręka pańska)- instytucja umożliwiająca ściganie z urzędu i karanie przestępstw zagrażających porządkowi publicznemu, w wypadku złamania miru oprócz kary prywatnej pobierano kar...

Rada Nieustająca, KEN, Komisje skarbowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

Rada Nieustająca RN została utworzona w wyniku reform Sejmu Rozbiorowego z 1773 roku, zlikwidowana 1789 na Sejmie Czteroletnim. Powstała jako wynik dążeń centralistycznych. Rad...

Rzeczpospolita szlachecka -Ingerencja klas społecznych we władze

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Ingerencja klas społecznych we władze Ograniczanie praw mieszczan i miast Konstytucja z 1496 - zakazywała mieszczanom nabywania dóbr ziemskich. W 1543 - nakazano mieszczanom posiadane dobra sprzedać Nie mogli piastować urzędów państwowych i ograniczono możliwość piastowania przez nich wyższych ur...

Rzeczpospolita szlachecka - stosunki wyznaniowie i w_adza królewska

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Stosunki wyznaniowe Kościół rzymskokatolicki w XVI w. Najważniejsze stanowisko zajmował arcybiskup gnieźnieński, który jednocześnie był prymasem Polski, dalej biskup krakowski(Książe siewierski). Było w sumie 15v biskupów biskupów czego 13 w koronie i 2 na Litwie. Wszyscy biskupi wchodzili do rady...

Rzeczpospolita Szlachecka i jej inkorporacje - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

Rzeczpospolita Szlachecka Model ustrojowy Rzeczpospolitej szlacheckiej Rzeczpospolita szlachecka była odmianą monarchii stanowej z tym, że oprócz króla w sprawowaniu władzy uczestniczył tylko jeden stan(szlachta). Od drugiej połowy XVII w. w stanie szlacheckim władzę przejęli magnaci tworząc z dem...

Szczegółowy opis mieszczan

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Mieszczanie 1. Podgrodzia Miejsca targowe Wsie służebne Najwybitniejszą pozycje zajmowali kupcy(meliorant grupa rządząca), pozostała grupa podgrodzia to lud. 2. Targi W XII wieku w Polsce rozwiały się osady targowe, w których najczęściej raz w tygodniu odbywał się targ. Taka osada obejmowała: ...

Unifikacja i kodyfikacja prawa w RP Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

UNIFIKACJA I KODYFIKACJA PRAWA Komisja Kodyfikacyjna: Powołana ustawą z 3.06.1919 uchwaloną przez Sejm Ustawodawczy. Skład: prezydent, 3 wiceprezydentów i 40 członków. Wszyscy mianowani przez Naczelnika Państwa a od 1922 przez Prezyden...