Uniwersytet w Białymstoku - strona 135

Źródła prawa i poznania prawa w RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1344

Konstytucje i lauda: konstytucje sejmowe - podstawowe źródło prawa, dzieliły się na k. wieczyste - obowiązywanie nieograniczone w czasie; i na k. czasowe - okres obowiązywania był z góry wyznaczony akty inkorporacyjne - wydawane w formie przywilejów,włączały pewne dzielnice do Korony, lauda sejmi...

Chrzest Polski i rozwój organizacji kościelnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Chrzest polski i rozwój organizacji kościelnych 1.Chrześcijaństwo religią państwową Oficjalni polska przyjęła chrzest w 966 r. za pośrednictwem Czech. Był to akt: Polityczny Umocnienie autorytetu władcy Ulepszenie administracji (w oparciu o administracje kościelną, i doświadczenie kościoła) Zr...

Dochody skarbu za panowania Kazimierza Wielkiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

1. Dochody skarbu za Kazimierza Wielkiego Dobra królewskie Konfiskaty majątków Rozwój gospodarczy lokacje nowych wsi i melioracje starych Nadzwyczajny poradlny (coroczny, od łanów chłopskich) Wzrost obrotu gospodarczego = wzrost dochodów z ceł Regalia Dochód z mennicy Obowiązek przyjmowania ...

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1673

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejska = Wenedowie Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w europie: W pierwszym przed naszą ...

Opis szlachty i chłopów polskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Szlachta 1. Możnowładcy i rycerze Komesi (baronowie) - czołowi przedstawiciele możnowładztwa polskiego, skupiali w swym ręku urzędy państwowe i zarząd grodów. Początkowo źródłem ich dochodów był udział w zyskach z podatków, w XII wieku w wyniku nadań powiększali oni swoje ziemie stając się wielkim...

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w RP Szlacheckiej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

Struktura organów wymiaru sprawiedliwości: podstawa prawna - obie Konstytucje i prawo o ustroju sądów z 1928 roku konstytucja marcowa - sądy miały być niezawisłe wg zasady trójpodziału władz konstytucja kwietniowa - sądy organami państwa pod zwierzchnictwem prezydenta, nie ma czynnika społecznego...

Początki monarchii Konstytucyjnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1925

Początki monarchii Konstytucyjnej I. Źródła prawa Źródła poznania prawa Prawo ziemskie i ogólnopaństwowe Prawa kardynalne - 1768 i 73 Ustawa rządowa 3 V 1791 Wolumina legum (tom VII i VIII oraz Ix będący uzupełnieniem akademi umiejętności w krakowie) diariusz, mowy poselskie dzienniki i relacj...

Posag i wiano - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

Posag i wiano: pozycja żony: głową rodziny był mąż, żona zobowiązana była do posłuszeństwa i wierności mężowi stosunki majątkowe - oparte były na wkładach obu stron: wyprawa / szczebrzuch - wnoszona przez żonę: ruchomości do jej osobistego uż...

Posiadanie własności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Dobra dziedziczne i nabyte: nieruchomości - ziemia i wszystko trwale z nią połączone - reszta rzeczy to ruchomości dobra dziedziczne - inaczej rodowe, właściciel otrzymał je po przdkach, były przedmiotem praw rzeczowych całej rodziny dobra nabyte - dzieliły się na nadane - właściciel mógł swobodn...

Postępowanie przygotowawcze w RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE Ściganie podejrzanego w sprawach karnych: ślad - instytucja prawna - obowiązek ludności danego opola ścigania przestępcy do granicy następnego opola - pod rygorem sankcji prawnych, ślad nie dotyczył wsi immunizowanych, gdzie mieszkańcy musieli tylko udostępniać mieszkan...