Uniwersytet w Białymstoku - strona 134

Konstytucja Angielska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4053

Konstytucja angielska Konstytucja w sensie materialnym - system podstawowych urządzeń społeczno- gospodarczych i politycznych Konstytucja w sensie formalnym - ustawa zasadnicza, nadrzędna w stosunku do innych ustaw, uchwalana, nowelizowana i uchylana w specjalnym trybie # Wielka Brytania nie ma k...

Król, rząd, parlament angielski - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

Król # Zjednoczone Królestwo (od 1707 ) nadal monarchią dziedziczną. Prerogatywy królewskie mogły być dowolnie ograniczane przez Parlament, ale nadal rozległa: dowództwo wojska, prawo zwoływania i rozwiązywania Parlamentu, prawo sank...

Niemcy - monarchia wczesnofeudalna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148

NIEMCY MONARCHIA WCZESNOFEUDALNA (X- połowa XIII w.) [EPOKA FEUDALIZMU] Charakterystyka okresu # Państwo niemieckie (podobnie jak Francja) wyłoniło się z państwa frankońskiego po traktacie w Verdun (843) i początkowo (do 911) panowali ...

Niemcy - rozdrobnienie feudalne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

NIEMCY ROZDROBNIENIE FEUDALNE I KSZTAŁTOWANIE SIĘ MONARCHII STANOWYCH (połowa XIII-XV w.) [EPOKA FEUDALIZMU] # W państwie niemieckim rozdrobnienie feudalne wystąpiło późno (połowa XIII w.), kiedy w innych krajach wzrost sił wytwór...

Niemcy - XIX I XXw. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

NIEMCY W XIX i XX w. [EPOKA KAPITALIZMU] Podział na okresy: Związek Reński (1806-1813) Związek Niemiecki (1815-1866) Związek Północno-Niemiecki (1866/1867-1871) II Rzesza Niemiecka (1871-1918) Republika Weimarska (1919-1933/1945)...

Niemcy - XVI - XVIII - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

NIEMCY W WIEKACH XVI-XVIII [EPOKA FEUDALIZMU] # W większości terytoriów rozwinęły się formy życia państwowego. Wiele z nich miało charakter monarchii stanowych opartych na podziale władzy między monarchę a reprezentacje stanowe (sejmy s...

Powstanie i charakterystyka rządów parlamentarno-gabinetowych w Wielki...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2240

Powstanie i charakterystyka rządów parlamentarno-gabinetowych w Wielkiej Brytanii Tak ukształtowany ustrój nie odpowiadał siłom społecznym dążącym do rzeczywistego przejęcia władzy. Sojusz mieszczaństwa i szlachty hrabstw z arystokracją zatarł różnice stanowe i umożliwił ich wspólne działanie dla o...

Reformy angielskiego prawa wyborczego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3402

Reformy prawa wyborczego 1. 1829 - katolicy uzyskali prawa wyborcze 2. 1858 - Żydzi uzyskali prawa wyborcze 3. Reforma Greya (1832): odebrano przedstawicielstwo „zgniłym miastom” i nadanie go dużym ośrodkom przemysłowym 4. Reforma Disraeliego (1867): znaczne obniżenie cenzusu majątkowego, by gło...

Restauracja Stuartów - Anglii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2009

Restauracja Stuartów (1660-1688) Habeas Corpus Act (1679, Karol II) # Przywrócenie monarchii wyrazem zmian w polityce grup decydujących o losach Anglii - bogate mieszczaństwo i szlachta hrabstw odwróciły się od rewolucyjnego drobnomieszczaństwa i poparło dyktaturę Cromwell'a. Ta jednak nie prowadz...

Władza królewska w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512

1/ Władza królewska # Silna władza królewska, ugruntowana w Anglii przez królów anglonormandzkich, utrzymała się stosunkowo długo przeciwstawiając się tendencjom odśrodkowym możnowładztwa. Nie doszło tu do rozdrobnienia feudalnego, ale w XIII w. państwo przyjęło charakter monarchii stanowej, co osł...