Uniwersytet w Białymstoku - strona 132

Socjologia - wykład - obiektywna rzeczywistość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

SOCJOLOGIA-nauka o społeczeństwie a)nurt pozytywistyczny b) nurt humanistyczny August Camte - ojciec socjologii, „socjologia jest nauka i strukturze i funkcjonowaniu społeczeństwa” e.durkheim- „socjologia jest nauka o faktach społecznych( religii, prawie, jezyku, modzie,kulturze) i znajomość tyc...

Więź społeczna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

WIEZ SPOLECZNA- Grupy społeczne- zbior jednostek, w których wspolnota pewnych istotnych społecznie cech wyraza się w tożsamości zbiorowej i towarzysza temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrebie czestsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnatrz; jest to zbiorowość ludzi pomie...

Geneza i przedmiot ekonomii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2261

GENEZA I PRZEDMIOT EKONOMII Nazwa ekonomii pojawia się już w starożytności i przypisywana jest KSENOFONTOWI (napisał pracę „OJNOKOMIKOS”). W 1615 roku jeden z autorów francuskich wydaje dzieło „Traktat o ekonomii politycznej” Monchrieten de Vattenwill -

Socjologia ogólna - wykład - Podziały społeczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Kazimierz Kondrat
 • Socjologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1358

SOCJOLOGIA OGÓLNA Cele nauczania: Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i mechanizmów funkcjonowania społeczeństw i zbiorowości ludzkich na różnych poziomach struktury, organizacji i instytucji społecznych. Przedstawienie w perspektywie socjologicznej specyfiki funkcjonowania kultury, kontroli społec...

Powództwa konkurujące - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztod Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

GRANICE WŁADZY SĘDZIEGO:--- upoważnienie w condemnatio - zamykało się na alternatywie zasądzenia lub uwolnienia powoda; przy powództwach o przedmiocie nie określonym z góry oszacowanie należności należało do sędziego, ale pretor ogranicz...

Wady czynności prawnych, Status Romani - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztod Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

WADY CZYNNOŚCI PRAWNYCH: a) wola a oświadczenie - często występowała rozbieżność między między wolą a zewnętrznym objawieniem b) oświadczenie złożone nie na serio - nie miało znaczenia, gdyż nie było woli wywołania skutków prawnych c) pozorność (symulacja) - gdy strony dokonują czynności prawnej ...

Jurysprudencja rzymska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2737

Jurysprudencja rzymska - nauka prawa W okresie republikańskim wiedza prawnicza skupiona była w rękach kolegów kapłańskich. Zajmowały się one odkrywaniem związków człowieka z bóstwem, skutkowaniem fas w zakresie ius . Prawo świeckie nie naśl...

Kodyfikacja prawa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Jej zwolennikiem był już Cezar. Kodyfikacja przyczynić się mogła do umocnienia władzy autorytarnej. W skutek oporu ówczesnych prawników i społeczeństwa nigdy do niej nie doszło. Bujny rozwój nauki prawa w pryncypacie przekreślał możliwość jego ko...

Konstytucje cesarskie, prawo zwyczajowe, Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Spis zwyczajowego prawa rzymskiego dokonany przez tzw. kolegium decemwirów -decemviri legibus scribundis , spisany na tabliczkach miedzianych, drewnianych lub z kości słoniowej. Nie dotrwał jednak do naszych czasów ani do schyłku republiki. O...

Konstytucje cesarskie, prawo zwyczajowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Spis zwyczajowego prawa rzymskiego dokonany przez tzw. kolegium decemwirów -decemviri legibus scribundis , spisany na tabliczkach miedzianych, drewnianych lub z kości słoniowej. Nie dotrwał jednak do naszych czasów ani do schyłku republiki. O...