Uniwersytet w Białymstoku - strona 131

Koniunktura i Kapitalizm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Anglia Fabryka Świata wzrost siły gospodarczej Anglii: fabryka świata, tanie surowce, drogie wyroby przemysłowe, przemysł maszynowy, bawełniany zmiany ludnościowe w Anglii - wzrost liczby ludności z 8 min do 22,7 min mieszkańców proce...

Systemy pieniężne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Systemy pieniężne: Jest 5 systemów pieniężnych: 1. pieniądz kruszcowy 2. system waluty złotej 3. pieniądz wymienialny 4. pieniądz reglamentowany 5. światowy system pieniądza kierowanego Omówię system pieniądza kruszcowego: Pieniądz k...

Źródła prawa Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof Maciej Perkowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

Źródła prawa Unii Europejskiej: Acquis communautaire = dorobek wspólnotowy (ale nie oznacza to, że acquis obejmuje jedynie dorobek Wspólnot; należy interpretować to jako dorobek całej UE) termin w traktatach niezdefiniowany Granice ...

Prawo pochodne Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof Maciej Perkowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

Prawo pochodne Unii Europejskiej Akty prawa pochodnego UE wydawane są przez instytucje UE, na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu UE, w zakresie kompetencji przyznanych przez państwa członkowskie do stanowienia prawa w granicach i na zasadach określonych w prawie pierwotnym. Zgodnie z art. 288 TFU...

Integracja europejska - wykład - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof Maciej Perkowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Integracja europejska 1.Przyczyny integracji w Europie Moment, za który należy uznać początek rozwoju integracji europejskiej jest trudny do jednoznacznego określenia. Koncepcje integracji w Europie sięgają minionych wieków, natomiast dążenia integracyjne nasiliły się po zakończeniu drugiej wojny ...

Dzia_ania spo_eczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE Co to jest zachowanie i działanie w sensie jednostkowym? Co to są czynności społeczne? Działania społeczne i ich odmiany - typologia Maxa Webera działania racjonalne działania tradycjonalne działania afektywne Pojęcie i cechy ko...

Poczatek socjologii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1008

Socjologia jako dyscyplina naukowa narodziła się w pierwszej połowie XIX wieku. Za ojca socjologii uważany jest August Comte Comt wprowadził nazwę „socjologia” i sformułował program tej nauki Wyznaczenie momentu jej powstania jest sprawą umowną Człowiek od zarania dziejów żył w gromadzie i posia...

Podstawowe pojęcia z socjologii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1183

GRUPA SPOŁECZNA Zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz. Inaczej, zbiorowość ludzi, pomiędzy którymi wyst...

Socjologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1127

SOCJOLOGIA-to nauka badajaca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiane społeczeństwa. Socjologowie badaja społeczne reguly, procesy i struktury, które lacza i dziela ludzi , tworza lub sa przejawem wiezi miedzy ludzmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badaja zarówno jednostki jak i relacj...

Funkcje socjologii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

SOCJOLOGIA STAWIA SOBIE PODST CELE I SPELNIA ZASADNICZE FUNKCJE: F. poznawcza- budowanie wiedzy na temat swiata społecznego, dzieki której latwiej jest zrozumiec zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwie F. prognostyczna- może przewidzieć co nastapi w najbliższej przyszłości, lecz nie ocenia ...