Uniwersytet w Białymstoku - strona 130

Tabela dziejów rzymskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

Okres w dziejach Rzymu Królestwo (kon.VIIw.p.n.e do VI/V w.p.n.e.) Okres Prawa rzymskiego Prawo archaiczne Cechu charakterystyczne - silny związek prawa i religii - brak rozróżnienia między mos a ius - brak norm ogólnych, szukanie rozwiązań dla konkretnych przypadków Rodzaj źródeł prawa Prawo...

Przykład listu - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Julia Popik
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

08.02.2030r. Dear Stephanie Thank you for your email. How are you? I Hope you're well. Yes, Of course I can tell you about my friend. Christelle is 20 years old and she's studying English Philology on the University in Białystok. In my opinion sh...

Efektywność prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Efektywność prawa Można wyodrębnić 3 grupy czynników mających wpływ na poziom materialnej skuteczności działania prawa. obiektywny układ stosunków demograficznych i społeczno- ekonomicznych respekt wobec prawa i skłonność do jego przestrzegania jest skorelowana dodatnio lub ujemnie z cechami jedno...

Proces tworzenia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Pojęcie i rozwój tworzenia prawa Współcześnie w polskiej nauce prawa, definiujący pojęcie prawo- najczęściej zaznaczają, że jest to zespół norm postępowania określonych podmiotów (adresatów), norm ustanowionych lub uznawanych przez państwo, których realizacja jest chroniona przymusem państwowym. Tak...

Funkcje pieniądza i model Keynesa i Dawina Huma - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1547

Funkcje pieniądza: -miernika wartości - pieniądz mierzy i wyraża wartość towarów, wartość wyrażona w pieniądzu to cena, pieniądz pełni tę funkcję idealnie, tzn. nie trzeba go faktycznie posiadać, by wyrazić wartość towaru -środka cyrkulacji (pośrednika wymiany) - pośredniczy w wymianie towarowej i...

Popyt i podaż - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Dlaczego popyt jest malejącą funkcja ceny? Popyt to ilość dobra, jaka nabywcy są w stanie zakupić przy rożnym poziomie ceny. Wraz ze wzrostem ceny, wielkość zapotrzebowania na towar maleje. Nabywcy nie są w stanie zapłacić wyższej ceny, dlatego ich zapotrzebowanie zmniejsza się.

Prawa ekonomiczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3024

Przykłady praw ekonomicznych i ich rodzaje (np.: prawo przyczynowo-skutkowe, współistnienia, funkcjonalne) Prawa ekonomiczne są to wzajemne więzi między istotnymi cechami różnych zjawisk ekonomicznych mające charakter ogólny, konieczny, ...

Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki narodowej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki narodowej.. Szczególną grupą podmiotów gospodarki narodowej są przedsiębiorstwa. Przedmiotem i celem ich funkcjonowania jest prowadzenie działalności gospodarczej. W tym zakresie charakteryzują się one najczęściej samodzielnością, nastawieniem na osiąganie p...

Transformacja wolnorynkowa i wzrost gospodaczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Transformacja wolnorynkowa - proces przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej lub nakazowo-rozdzielczej do kapitalistycznej, czyli wolnorynkowej. Polega na podjęciu szeregu działań takich jak: uwolnienie cen, które od tej pory mają b...

Inflacja - wykład - Cykl koniunkturalny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 637

Inflacja. Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza. Występuje wówczas duży wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych...