Uniwersytet w Białymstoku - strona 129

Prawo konstytucyjne - wykład - Rozporządzenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Krzysztof Prokop
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

Rozporządzenia. Rozporządzenia - są to akty wykonawcze do ustaw. Rozporządzenia muszą być wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Kwestię rozporządzeń reguluje artykuł 92 Konstytucji. Artykuł ten definiuje trzy podstawowe cechy rozporządzeń. Cech...

Mały kodeks karny i Mała Konstytucja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 595

Tzw. Mały kodeks karny - utrwalił i pogłębił wszystkie rozwiązania z dekretu 16 listopada 1945 m.in. jurysdykcję sądów wojskowych względem osób cywilnych - utrwalił skład ławniczy sądu powszechnego, dodając przepis o wprowadzeniu specja...

Najważniejsze daty w dziejach Polski - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

966 - CHRZEST POLSKI-MIESZKO 963 - MYSZONGI Z MIESZKIEM BITWA 972 - BITWA POD CEDYNIA 1112 - 1 WZMIANKA O KANCLERZU 1117 - SCIECIE SKARBIMIRA 1136 - BULLA GNIEZNIENSKA 1138 - PRZYWILEJ ŁECZYCKI 1192 - SMIERC KAZIM.SPRAWIED 1227 - ZJAZD W GASAWIE 1228 - PRZYWILEJ W CIENI 1229 - REGENCJA CHEN...

Sądownictwo II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Sady miejskie, grodzkie i podkomorskie - skład i kompetencje Sąd ziemski: - wywodził się z nadwornego sądu doby rozbicia dzielnicowego - skład: w Małopolsce składał się z sędziego i podsędka, którzy zasiadali w asyście 4-6 asesorów powołanyc...

Sądownictwo w Monarchii patrymonialnej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2793

MONARCHIA PATRYMONIALNA (poł X w - lata 20 XIV w.):Autorytet króla, sądownictwo początkowo bezpośrednio wykonywane przez władcę. Rozwój organizacji państwowej - przekazywanie obowiązków sędziego urzędnikom (w swoim zastępstwie): w sądzie dworskim 1 z dostojników, w okręgach grodowych komesom/kasztel...

Wpływ zagranicznego prawa na rozwój II RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Kodeks napoleona na ziemiach polskich w XIX wieku - wprowadzony do K.W na mocy art. 69 konstytucji KW - silny sprzeciw kleru i ziemiaństwa - liczne przepisy, jak Np o świeckiej formie małżeństwa i przepisów ograniczających przymus osobisty pozostało martwą literą prawną - na jego podstawie formu...

Zmiany w sądownictwie, Księstwo Warszawskie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Zmiany w organizacji sądownictwa w dobie sejmu wielkiego - powstały sądy komisji rządowych i porządkowych - poddanie ogółu ludności kraju bez względu na przynależność stanowa sądom Komisji Skarbowej i komisji porządkowych w sprawach: skarbowych handlowych i wekslowych związanych z czynnościami a...

Definiowanie prawa własności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Definiowanie prawa własności Zanim powiemy, czym było prawo własności po upadku Rzymu, wypada wspomnieć o podstawowym problemie, jaki rysuje się w tej dziedzinie. Mówiąc o czymkolwiek szukamy definicji. Jednak niezależnie jak daleko w przeszłość spojrzymy, nie znajdziemy definicji doskonałej prawa ...

Podstawowe nformacje o Rzymie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

RZYM Konsul - było ich dwóch, wybierani przez Zgromadzenie Ludowe na rok, mieli inicjatywę ustawodawczą. ZGROMADZENIE LUDOWE -ustawodawcze - Zgromadzenie Ludowe projekt, Senat zatwierdza. -wybór urzędnik - Zgromadzenie Ludowe wybierało, Senat zatwierdzał -

Postępowanie formułkowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1715

Postępowanie formułkowe. 1. Ogólna charakterystyka. Odformalizowano postępowanie in iure. Swoje racje strony przedstawiały pretorowi w sposób nieformalny i na tej podstawie decydował on o udzieleniu bądź odmowie udzielenia skargi. Pretor układał formułkę (formula), w której wyznaczał władzę sędzie...