Uniwersytet w Białymstoku - strona 128

Nazwy generalne i indywidualne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

19 Nazwy indywidualne i generalne Ze względu na sposób wyodrębniania desygnatów wyróżnia się nazwy indywidualne przysługujące desygnatowi na zasadzie przyjętej konwencji znaczeniowej, niezależnie od właściwości posiadanych przez desygnat (np. Zeu...

Pleonazm definiensa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

20 Pleonazm definiensa (zbędne przepełnienie) Jest błędem polegającym na odnotowaniu w definiensie obok treści konstytutywnej także wynikającej z niej treści konsekutywnej. Należy przestrze...

Podział definicji ze względu na odniesienie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

21 Podział ze względu na odniesienie Definicja realna Termin definicja używamy dla oznaczenia zespołu zdań podających charakterystykę (przysługujących temu i tylko temu przedmiotowi) jakiegoś obiektu (przedmiotu) bądź typu przedmiotów. W stosunku do definicji realnych formułuje się niekiedy postu...

Relacje zakresowe między nazwami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2499

22 Relacje zakresowe między nazwami Jeśli weźmiemy jakiekolwiek dwie nazwy, nazwę S i nazwę P (przy czym ograniczymy się do nazw, które mają jeden lub więcej desygnatów, pominiemy nazwy puste), i będziemy chcieli opisać, jaki zachodzi stosunek...

Stylizacje-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

23 Stylizacje. Dla rozstrzygnięcia w jakiej stylizacji sformułowana jest definicja równościowa nie jest decydujące to jakiego użyto łącznika. Niektóre łączniki są co prawda typowe dla określonych stylizacji („znaczy tyle co” - stylizacja słownikowa; „oznacza” - stylizacja semantyczna; „to” „jest to...

Warunki podziału logicznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

25 Warunki podziału logicznego. Podział logiczny - proces myślowy polegający na dobieraniu do zakresu jakiejś nazwy zakresów podrzędnych, które mają dwie cechy: wzajemnie się wykluczają razem tworzą zakres nadrzędny Zakres nadrzędny (ro...

Inflancja a bezrobocie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

21 Inflacja a bezrobocie Wśród ekonomistów przez długi czas popularny był pogląd, że istnieje silny i raczej prosty związek między wielkością inflacji a poziomem aktywności gospodarczej. Wielu z nich wyciągało stąd wniosek pod adresem polityki gos­podarczej, który najprościej można sformułować nast...

Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Krzysztof Prokop
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 2 TEMAT: CECHY KONSTYTUCJI JAKO USTAWY ZASADNICZEJ. Prof. Stefan Rozmaryn - wskazał trzy podstawowe cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej: Szczególna treść konstytucji Szczególna forma konstytucji: nazwa konstytucji, szczególny tryb uchwalania konstytucji, szc...

Prawo konstytucyjne - wykład - Ustrój państwowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Krzysztof Prokop
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 3 TEMAT: Ogólne idee ustroju państwowego i zasady ustrojowe. Ogólne idee ustroju państwowego - są to naczelne wartości konstytucyjne charakteryzujące państwo. Ogólne idee wyznaczają kształt ustrojowy państwa; są to swego rodzaju deklaracje o charakterze politycznym i do...

Ptawo konstytucyjne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Krzysztof Prokop
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 4 TEMAT: IDEA PRAW CZŁOWIEKA (C.d.). W rozwoju idei praw człowieka wyróżniamy trzy etapy (tzw. 3 generacje): I. Pierwsza generacja (prawa pierwszej generacji): Rozwój praw człowieka w ramach pierwszej generacji przypada na czasy XVII i XVIII wieku. Źródłem tej koncep...