Uniwersytet w Białymstoku - strona 111

Towar i cena w kontrakcie sprzedaży-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

366. TOWAR I CENA W KONTRAKCIE SPRZEDAŻY. Towarem a więc przedmiotem zobowiązania w Rzymie mogło być niemal wszystko. Za towar uchodziły rzeczy zarówno materialne jak i niematerialne wyjątek stanowiły jedynie przedmioty wyjęte z obrotu czyli res habilis. Możliwe stało się także kupno rzeczy jeszcze ...

Tradycja jako sposób przeniesienia własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

271. TRADYCJA JAKO SPOSÓB PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI. Traditio powstało na gruncie ius civile i z biegiem lat stało się podstawową forma przenoszenia prawa własności. Tradicio jest to prosty i naturalny sposób przenoszenia prawa własności poprzez p...

Transcriptio jako kontrakt literalny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

363. TRANSCRIPTIO JAKO KONTRAKT LITERALNY. Kontrakty literalne jako swoją podstawę przyjmowały wolę stron objawioną w formie wpisów do odpowiednich ksiąg rachunkowych. Taka forma była nadzwyczaj jasna i ściśle określała zarówno świadczenie jak i zakresy obowiązków dłużnika i wierzyciela. Transcripti...

Umowy dodatkowe do kontraktu sprzedaży-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

376. UMOWY DODATKOWE DO KONTRAKTU SPRZEDAŻY. Kontrakt sprzedaży jako kontrakt konsensualny należał do typu bona fidei w którym to strony kontraktu mogły w sposób dowolny modyfikować jego treść poprzez umowy dodatkowe czy też pacta. Najczęściej dotyczyły one następujących problemów : klauzula przepad...

Własność kwirydalna i bonitarna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

263. WŁASNOŚĆ KWIRYDALNA I BONITARNA. Własność kwirydalna była to oficjalna forma własności rzymskiego prawa uznawana przez ius civile ograniczona następującymi czynnikami dostępna wyłącznie dla

Wielość zastawów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

299. WIELOŚĆ ZASTAWÓW. Wielość zastawu polegał na wielokrotnym zastawianiu tej samej rzeczy i była możliwa w przypadku nie wyczerpania pełnej wartości danej rzeczy oraz jeżeli pozycja dotychczasowego zastawnika nie uległa zmianie. Możliwe to było w szczególności zastawów umownych kiedy to przedmiot ...

Wina jako podstawa odpowiedzialności dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

327. WINA JAKO PODSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI DŁUŻNIKA. Odpowiedzialność w zobowiązaniach była w znacznej mierze uzależniona od rodzaju winy za niewypełnione zobowiązanie. W związku z powyższym można mówić o odpowiedzialności na podstawie dolus i culpa z czego pierwsza oparta była na najwyższym stopniem...

Zasada odpowiedzialności zawinionej przez dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

331. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWINIONEJ PRZEZ DŁUŻNIKA. Odpowiedzialność zawiniona w zobowiązaniach była w znacznej mierze uzależniona od rodzaju winy za niewypełnione zobowiązanie. W związku z powyższym można mówić o odpowiedzialności na podstawie dolus i culpa z czego pierwsza oparta była na najw...

Zmiana wierzyciela lub dłużnika w zobowiązaniach-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

436. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA W ZOBOWIĄZANIACH. Zmiana wierzyciela w zobowiązaniach polegała na cesji lub przelewie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela który przybierał nazwę cedenta na nowego wierzyciela nazywanego

Środki bezwzględnie suspensywne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2317

43/2. Środki bezwzględnie suspensywne w pa i op. Suspensywność- moc prawna środka zaskarżenia. Może być bezwzględna oraz względna. Odwołanie jest bezwzględnie suspensywne - wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. ...