Uniwersytet w Białymstoku - strona 104

Akty normatywne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1099

65 Akt normatywny to akt wydany przez upoważniony, na mocy innych przepisów, organ władzy publicznej. Akt ten składa się z przepisów prawnych, na gruncie których można konstruować normy prawne. Akt taki cechuje się określoną strukturą wewnętrzną. Wyodrębnia się w nim pewne elementy , tj: - nagłówek-...

Etapy stosowania prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 700

67 Etapy stosowania prawa: Ustalenie stanu faktycznego sprawy- ustalenie na podstawie zebranego materiału dowodowego i przyjęcia teorii dowodowej zespół faktów i powiązań między sobą. Zasadą jest, że każdy fakt , na który powołuję się strona powinien być udowodniony. Są jednak wyjątki od tej reguły...

Funkcje języka prawnego i prawniczego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1036

Funkcje języka prawnego i prawniczego. Język prawny - specjalistyczny język, w którym formułowane są przepisy prawa Język prawniczy - zespół wypowiedzi o prawie, język środowisk pra...

Konstruowanie normy prawnej z przepisów prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1981

71.Konstruowanie normy prawnej z przepisów prawa. Rekonstrukcja normy prawnej jest konsekwencją rozczłonkowania elementów prawnych stanowionych przez przepisy prawa. Ustalanie właściwego zakresu stosowania i normowania normy prawnej: - ustalenie na podstawie jednego przepisu prawa - bardzo rzadko...

Prawo międzynarodowe publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

72 prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm prawnych, wywodzących się albo ze zwyczajów w stosunkach między państwami, które wskutek długotrwałego stosowania przekształciły się w wiążące normy prawne, albo umów między państwami. Prawo wywodzone ze zwyczajów wiąże wszystkie państwa. Natomias...

Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

55 Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej Ograniczona moc obowiązująca wykładni prawa polega na tym, że znaczeniem interpretowanego przepisu, ustalonym przez interpretatora, nie są związani wszyscy adresaci, ale tylko niektórzy. Wykładnia ta może być dokonywana bądź to przez uprawnione do tego podm...

Wykładnia o powszechnej mocy wiążącej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 462

56 .Wykładnia o powszechnej mocy wiążącej Powszechnie obowiązująca moc wykładni prawa polega na tym, że wszyscy adresaci interpretowanego przepisu są związani znaczeniem tego przepisu, ustalonym (narzuconym) przez interpretatora: wykładnia autentyczna - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy interpret...

System praw-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

78 System prawa - zbiór przepisów obowiązujących w danym czasie w określonym państwie. Elementami systemu prawa są normy prawne generalne i abstrakcyjne obowiązujące w danym czasie na danym terytorium. Określamy je jako: normy prawne bezpośrednie, tzn takie które konstruowane są na podstawie przepi...

Szkoła historyczna w prawie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

Szkoła historyczna w prawie. Zwana szkołą historyczną w prawie, lub szkołą profesorską. Na początku XIX wieku pojawiła się koncepcja, której główne tezy sformułowali profesorowie uniwersytetów: Gustaw von Hugo, Frederich von Savign-y, G...

Zasady państwa prawnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

82 Zasady państwa prawnego 1.zasada praworządności -przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Postulat przestrzegania prawa jest kierowany wyłączanie do organów władzy publicznej. Aby państwo mogło zostać uznane za praworządne, wystarczy , że przestrzegają w nim organy władzy pań...