Uniwersytet w Białymstoku - strona 103

Wykładnia językowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

52 Wykładnia językowa Polega na ustaleniu znaczenia i zakresu wyrażeń tekstu prawnego ze względu na język, w którym zostały sformułowane. Interpretator posługuje się na tym etapie dokonywania wykładni dyrektywami wykładni językowej. Podstawo...

Prawo publiczne i prawo praywatne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Prawo publiczne i prywatne oraz materialne i formalne. Publiczne - spis norm odnoszących się do skutków prawnych, których kształtowanie wyklucza możliwość swobodnej dyspozycji podmiotów prawa albo przynajmniej w znacznej mierze je ogranicza, przede wszystkim z uwagi na doniosłość społeczną lub gosp...

Przedmiot i podmiot stosunku prawnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Przedmiot i podmiot stosunku prawnego. Podmiot - ten, kto może być uprawniony lub zobowiązany; jedna ze stron stosunku prawnego. Osoba fizyczna - każdy człowiek od narodzin do śmierci, posiada zdolność prawną - może być podmiotem praw i obowiązków, posiada zdolność do czynności prawnych - zdolność...

Reguły kolizyjne i ich rola w procesie stosowania prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4711

Reguły kolizyjne usuwają kolizje norm prawnych, tzn. sytuacje, gdy sytuacja prawna uregulowana jest kilkoma normami prawnymi, które się wzajemnie wykluczają.Reguła kolizyjna: dyrektywa skierowana do organów stosujących, zawierająca nakaz usunięcia kolizji w określony sposób....

Rodzaje domniemań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

40 Rodzaje domniemań: a). faktyczne ( preasumptio facti ); to rodzaj wnioskowania na podstawie zaistnienia pewnych faktów o wystąpieniu innych faktów pozostających z tymi pierwszymi w związku logicznym. Domniemaniem takim posługujemy się w życiu codziennym. b). prawne ( preasumptio iuris ); polega ...

Rodzaje przepisów prawnych-opracowanie - Postępowanie egzekucyjne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

41 Rodzaje przepisów prawnych: a) konkretne - to te które bezpośrednio i w sposób pełny (kompletny i wyczerpujący) określają sposób postępowania oczekiwany od adresata. Np.: „Dłużnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne obowiązany jest zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z odsetkami ...

Rodzaje sankcji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

42 Rozróżniamy sankcje: a) karne (represyjne): należą do podstawowych rodzajów sankcji, oznacza odpowiedzialność karną przewidzianą na podstawie kilku kategorii ustaw. Celami sankcji są: resocjalizacja przestępcy,

Wykładnia statyczna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

58 Wykładnia statyczna- preferuje stałość znaczenia przepisów prawnych. Gwarantować ma pewność i bezpieczeństwo prawne. Znaczeniem zwrotu prawnego jest wola prawodawcy traktowana jako pewien fakt historyczny. Raz ustalony sens ma być iezmienny do czasu utraty mocy obowiązującej przez przepis prawa....

Wykładnia systemowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833

59.Wykładnia systemowa : Wykładnia systemowa- jej celem jest ustalenie znaczenia przepisu prawnego ze względu na miejsce, jakie zajmuje on w systemie prawa. Podstawowe dyrektywy wykładni systemowej to: o Dyrektywa niesprzeczności- wskazuje ona ,że należy w taki sposób ustalić znaczenie interpreto...

Zasady prawdy materialnej w procesie stosowania prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 434

62. Zasady prawdy materialnej w procesie stosowania prawa. Uznanie przedstawionych dowodów za wiarygodne i pozwalające ustalić stan rzeczy należy w pełni do organu stosującego prawo, który kieruje się zasadą prawdy materialnej. Prawda materi...