Uniwersytet Szczeciński - strona 95

Dwutlenek siarki-pojęcie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

DWUTLENEK SIARKI- SO2, jest bezbarwnym, silnie toksycznym gazem o duszacym zapachu. wolno rozprzestrzenia sie w atmosferze ze wzgledu na duzy ciezar wlasciwy . Powstaje m,in w wyniku spalania zanieczyszczonych siarka

Pyły zawieszone

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

PYŁY ZAWIESZONE- wystepuje na terenach zurbanizowanyc całkowite pyły zawieszone TSP uznawane sa jako jedne z najbardziej toksycznych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego PM2,5 pyły respirabilne o srednicy aerodynamicznej ziaren mniejszej niz 2,5mikro m transportowany na odległos 2500km, (wnika...

Racjonalna gospodarka zasobami

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Racjonalna gospodarka zasobami polga na oszczdnym i wlasciwym pozyskiwaniu i przetwarzaniu i wykorzystywaniu danego surowca poprzez; 1. ograniczenie pozyskiwania do neizbednego minimum, aby zachowac zasoby przyszłych pokolen, 2. zastosowanie takich metod pozyskiwania, ktore wywołuja minimalne zmi...

Tlenek węgla

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

TLENEK WEGLA CO- gaz bez smaku, zapachu, barwy, trudno rozpuszczalny w wodzie, Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wegla lub jego zwiazkow. Głownym źródłem tego gazu sa; spaliny z silnikow pojazdow mechanicznych , w szczegolnosci benzynowych, przemysł metalurgiczny, elektromasznowy i materiałow...

Związki azotu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

ZWIAZKI AZOTU- NOx w atmosferze wystepuje tlenek azotu NO , dwutlenek azotu NO2, podtlenek azotu N2O , nadtlenek azotu NO3 trojtlenek azotu N2O3, pieciotlenek azotu N2O5 amoniak NH3 oraz kwasy; azotawy HNO2 i azotowy HNO3. W niewielkich ilosciac...

Podstawowe jednostkowe operacje mechaniczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Mechaniczne - operacje rządzone prawami mechaniki ciał stałych i płynów. Zaliczamy do nich: Sprężanie gazu - zmniejszenie objętości gazu i zwiększenie ciśnienia Aglomeracja - łączenie mniejszych części w większe Filtracja - rozdzielenie poprzez opadanie części stałych na dno poprzez działanie ...

Procesy odlewnicze

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Odlewnictwo jest technologią wykonania półwyrobów (lub wyrobów gotowych) polegającą na: zaprojektowaniu odpowiedniej formy do wykonania odlewu: zalaniu (uprzednio przygotowanej) formy ciekłym materiałem (

Matematyka - Całka oznaczona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Całka oznaczona - jeżeli ciąg δn odpowiadający dowolnemu ciągowi normalnemu podziałów jest zbieżny i to zawsze do tej samej granicy niezależnie od sposobu dzielenia przedziału (a;b) na pod przedziały i niezależnie od wyboru punktów ζk w ty...

Układ równań liniowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Układ równań liniowych - układ n równań o n niewiadomych x1, x2, itd., xn ma postać następującą Układ równań możemy zapisać w postaci A*X=B jest to tzw. postać macierzowa. Zakładając że A jest macierzą nieosobliwą( wyznacznik różny ...

Własności wyznaczników

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Własności wyznaczników - wyznacznik w którym jeden wiersz lub jedna kolumna składa się z samych 0 jest równy 0, dla macierzy kwadratowej A równa się A transponowane, jeżeli przestawimy dwa wiersze ( kolumny) w macierzy kwadratowej to wyznacznik zmienia znak, jeżeli w macierzy kwadratowej dwa wiersz...