Uniwersytet Szczeciński - strona 89

Dokumentacja sprawozdawcza-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Dokumentacja sprawozdawcza Dokumentacja sprawozdawcza jest źródłem informacji na temat szczegółów wykonanych prac sondażowych i uzyskanych wyników końcowych. Dokumentacja sprawozdawcza powinna zawierać wszelakie informacje niezbędne do odtworzenia procesu rejestracji danych pomiarowych, sprawdzen...

Dziennik Hydrografa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Dziennik Hydrografa Wszystkie uwagi i zdarzenia dotyczące pracy systemu hydrograficznego oraz uwagi podczas realizowanych pomiarów powinny być zapisane chronologicznie w dzienniku hydro, z uwzględnieniem dokładnej daty, godziny oraz minuty zaistniałego Zdarzenia. W specjalnie przygotowanym dzienn...

Gromadzenie danych z pomiarów batymetrycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Gromadzenie danych z pomiarów batymetrycznych. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów batymetrycznych należy wykonać kalibrację urządzeń pomiarowych w celu zweryfikowania ich poprawnej pracy oraz wyeliminowania błędów wskazań. W tym celu należy określić: - błąd wyznaczania offsetów czujnikó...

Gromadzenie danych z pomiarów sonarowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Gromadzenie danych z pomiarów sonarowych Wykorzystanie sonaru bocznego wymaga właściwego określenia prędkości jednostki. Prędkość ta zależy od typu sonaru ( głównie zaś od jego częstotliwości pracy), a tazkę od wymaganej dokłądnosci ( rozróżnialności) Prędkość jednostki powinna wynościć od 2 w d...

Kalibracja echosondy pionowej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1617

Kalibracja echosondy pionowej Kalibracja ( tarowanie) echosondy pionowej jest rutynowym zadaniem, które wykonuje się w celu sprawdzenia poprawności jej wskazań oraz skalibrowania, tzn. dostrojenia elektronicznych i mechanicznych elementów echosondy, a także do określenia średniej wartości pionoweg...

Kontrola jakości danych i poprawności działania sonaru-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Kontrola jakości danych i poprawności działania sonaru Test kalibracyjny sonaru bocznego należy przeprowadzać w celu sprawdzenia (potwierdzenia) teoretycznych zdolności systemu sonarowego do wykrywania i dokładnego pozycjonowania obiektów podwodnych w danych warunkach środowiskowych. Aby wybrać odp...

Określanie prędkości i kierunku prądu morskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Określanie prędkości i kierunku prądu morskiego Sposób prowadzenia pomiarów prędkości i kierunku prądu morskiego zależy w znacznym stopniu do wykorzystywanych przyrządów i urządzeń pomiarowych oraz rodzaju i celu wykonywania pomiarów - uzyskan...

Określenie przezroczystości i barwy wody-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Określenie przezroczystości i barwy wody. W zastosowaniach morskich pod pojęciem przezroczystośc wody rozumie się głebokosć, na której przestje być widoczny opuszczony na lince znormalizowany biały krązek metalowy ( zwany krążkiem Secci'ego , o średnicy 300mm i pomalowny białą matową farbą). Przez...

Patch test- Poprawka na wskazanie kursu--opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Patch test- Poprawka na wskazanie kursu- yaw offset Poprawka na wyznaczenie kursu- jest to kąt pomiędzy linią wskaźnika kursu a linia swath echosondy wielowiązkowej. W celu określenia poprawki yaw należy zaprojektować dwa profile pomiarowe w p...

Pobieranie próbek dna-opracowanie - Dno oceaniczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1736

Pobieranie próbek dna. Pobieranie próbek osadów powierzchniowych i rdzeni zaliczane jest do metod bezpośrednich, tj. takich, w których uzyskiwanie informacji oparto bezpośrednio na oryginalnym materiale badawczym pobranym za pomocą różnego rodzaju próbników i urządzeń. Pobieranie próbek osadów z p...