Uniwersytet Szczeciński - strona 88

note /search

Prostokątne trójkąty sferyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

PROSTOKĄTNE TRÓJKĄTY SFERYCZNE wszystkie przytoczone wcześniej twierdzenia i wzory są znacznie prostsze w przypadku, gdy rozwiązujemy prostokątne trójkąty sferyczne, w trygonometrii...

Współrzędne geograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE każda płaszczyzna przechodząca przez oś obrotu Ziemi wyznacza na kuli reprezentującej Ziemie Koło Wielkie, zwane południkiem, jeden z południków obiera się za początkowy, jest nim południk odpowiadający południkowi zie...

Współrzędne na sferze-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

WSPÓŁRZĘDNE NA SFERZE Każdy punkt na sferze ma swoje położenie, Podajemy je wykorzystując współrzędne sferyczne  A ,  A a punkt B współrzędne  B ,  B, O- jest to południk zerowy =0 S- środek Ziemi, R- promień Ziemi(6371 km). Dyspo...

Kierunek i prędkość prądów morskich-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Kierunek i prędkość prądów morskich Prędkość i kierunek prądu morskiego mogą mieć duży wpływ na sposób realizacji prac hydrograficznych i uzyskiwany poziom jakości danych pomiarowych. Niekorzystne zjawisko znosu wywołane oddziaływaniem prądu ...

Obróbka danych batymetrycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Obróbka danych batymetrycznych. Obróbka danych batymetrycznych realizowana jest po wykonaniu pomiarów w celu uwzględnienia wszystkich wartości poprawek wpływających na dokładność pomiarów. Zaliczamy do nich poprawkę na: Stan wody (pływy) Zan...

Patch test- poprawka na opóźnienia czasowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Patch test- poprawka na opóźnienia czasowe- latency time Poprawka na opóźnienia czasowe określa opóźnienie czasowe delta t pomiędzy czasem określania pozycji za pomocą systemu pozycyjnego, np. GPS, a czasem określenia głębokości za pomocą urządzenia MBES. Wartość tej poprawki nie powinna przekrac...

Pomiary poziomu wody-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Pomiary poziomu wody. W związku z dużą dynamiką zmian poziomu wód morskich wywoływanych czynnikami anemobarycznymi ( wpływ ciśnienia atmosferycznego, kierunek i prędkości wiatru), hydrologicznymi( zlewiska rzek) oraz elementami pływowymi jednym z...

Pomiary prędkości dźwięku w wodzie-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1309

Pomiary prędkości dźwięku w wodzie. Pomiar prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie jest istotnym elementem wszelkich prac hydrograficznych prowadzonych za pomocą urządzeń i systemów hydroakustycznych. Wiedza na temat pionowego rozkładu ( profilu) prędkości dźwięku w wodzie, pozwala na zwiększe...

Rejestracja danych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Rejestracja danych. Operator systemu przed przystąpieniem do rejestracji danych pomiarowych na etapie tworzenia projektu danego zadania technicznego definiuje w systemie hydrograficznym: Parametry geodezyjne projektu ( np. układ odniesienia,

Ciągłe profilowanie sejsmoakustyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Hydrografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1400

Ciągłe profilowanie sejsmoakustyczne. Technika pomiaru zwana ciągłym profilowaniem sejsmoakustycznym zaliczana jest do grupy pośrednich technika badawczych stosowanych w geofizyce morza i jest wykorzystywana do lat osiemdziesiątych XX wieku. Po...