Uniwersytet Szczeciński - strona 87

System odniesienia, układu odniesienia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

SYSTEM ODNIESIENIA, UKŁAD ODNIESIENIA, system odniesienia - stanowi zbiór zaleceń i ustaleń oraz stałych wraz z opisem modeli niezbędnych do zdefiniowania początku, skali i orientacji osi układów współrzędnych w bryle ziemskiej oraz ich zmienności w czasie. geodezyjny układ odniesienia - zbiór wart...

Układ horyzontalny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

UKŁAD HORYZONTALNY Współczesne układy odniesienia: WGS-84, EUREF Współczesne elipsoidy odniesienia : GR800 Kierunek linii pionu jest podstawą układu horyzontalnego . Jest to lokalny układ współrzędnych związany z powierzchnią Ziemi , w którym oś Głowna stanowi lokalny kierunek pionu, a płaszczyz...

Układ współrzędnych naturalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH NATURALNYCH - Związek tego układy z układem globalnym zachodzi poprzez układ współrzędnych naturalnych. - Podstawową osią tego układu jest chwilowa oś obrotu Ziemi (ω), przechodzącą przez punkt S środka masy Ziemi. - Płaszcz...

Umowny układ ziemski CTS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

UMOWNY UKŁAD ZIEMSKI - CTS Opisane wyżej szerokość  i długość  odnoszą się do chwilowego położenia równika oraz południka Greenwich, W tym układzie wykonuje się obserwacje astronomiczne dla wyznaczenia  i , Wykorzystanie takich wyników w siec...

Wysokość ortometryczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3542

WYSOKOSC ORTOMETRYCZNA Niech g oznacza przeciętną wartość rzeczywistego przyśpieszenia wzdłuż linii pionu od geoidy do punktu Pg = 1/H całka P po ) g dh Wielkość: Hort = C/g = W0-Wp/g Nazywamy wysokością ortometryczną punktu, równą długości odcinka...

Wysokość dynamiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 854

WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA Dzieląc liczbę geopotencjalną C przez tzw. przyśpieszenie normalne obliczone dla pewnego modelu rozkłady masy na globie ziemskim (na poziomie morza i dla szero...

Wysokość normalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

WYSOKOŚĆ NORMALNA Elipsoida GRS'80 wypełniona jednorodnie masą Ziemi o stałej gęstości p , obracająca się z prędkością kątową Ziemi (w) wytwarza model pola siły ciężkości Ziemi nazywamy...

Geodezja i astronomia geodezyjna-wzory, opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2464

Wzór sinusów Twierdzenie : W trójkącie sferycznym iloraz sinusa boku i sinusa przeciwległego kąta jest wielokrotnością stałą: Zakres zastosowania: gdy znamy trzy elementy trójkąta sferycznego, z których dwa są do siebie przeciwległe, moż...

Geodezja i astronomia geodezyjna-zadania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1890

Zadania na kolokwium 2. Obliczyć długość łuku południka elipsoidy WGS-84 zawartego między punktami o szerokości geodezyjnej B 1 = 51 o 40' i B 2 = 52 o 00' . a poszczególne współczynniki są równe: Obliczyć promień krzywizny przekroju normalnego południkowego (podłużny) M elipsoidy GRS-80 dla B i = ...

Podstawowe własności elementów trójkąta sferycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 350

PODSTAWOWE WŁASNOŚCI ELEMNTÓW TRÓJKĄTA SFERYCZNEGO każdy element trójkąta sferycznego jest mniejszy od 180, suma boków trójkąta sferycznego jest mniejsza od 360, suma kątów A+B+C trójkąta sferycznego jest zawsze większa od 180 i mn...