Uniwersytet Szczeciński - strona 86

Geoida-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

GEOIDA Geoida to teoretyczna powierzchnia pokrywająca się z powierzchną mórz i oceanów Ziemi, przedłużona w sposób umowny pod powierzchnia lądów. Geoida jest powierzchnia stałego potencjału siły ciężkości (

Historia geodezji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

HISTORIA GEODEZJI Pierwsze zmianki naukowe dotyczące głównie prowadzenia pomiarów na obszarach dużej skali, pojawiły się między 600, a 195r. p.n.e Ich autorami byli m.in. Pitagoras z Samas, Arystoteles z Stargios, Eratostenes z Ceryny [płw. Lib...

Kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

KSZTAŁT ZIEMI. POWIERZCHNIE ODNIESIENIA Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, mająca na celu wyznaczenie kształtu i rozmiarów Ziemi oraz sporządzenie modelu matematycznego rzeczywistej bryły ziemskiej, a także określenie wzajemnego położenia pun...

Okresy historii geodezji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

OKRESY HISTORII GEODEZJI Historię geodezji można podzielić na okresy: Prehistoryczny - okres wyobraźni ludzi o kształcie Ziemi Okres geodezji geocentrycznej, mierzony od starożytnych Greków poprzez średniowiecze, renesans aż do połowy XVIIw. Czyli do sformułowania przez Newtona prawa powszechnej ...

Parametry ruchu obrotowego Ziemi-precesje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

PARAMETRY RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI- PRECESJE: - Precesja - zjawisko przejawiając się wykonywania przez os Ziemi ruchu po powierzchni bocznej stożka. - Innymi słowy, oś ziemska kreśli na tle nieba okrąg. - Zakreślenie pełnego okręgu trwa 26 tys. La...

Pojęcie wysokości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

POJĘCIE WYSOKOŚCI Zamianę dW potencjalnego pola skalarnego W, odpowiadającą przesunięciu ds., wyraża różniczka zupełna: dW= grad W ds. lub dW= gds = g x dscos(g,ds.) gdzie: grad W=[ w/x…] ds.=[dx.dy.dz] oraz grad W=g. Funkcja W jest na...

Pole siły ciężkości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2401

Pole siły ciężkości Pole siły ciężkości Ziemi wypełnia naszą przestrzeń fizyczną. Wszystkie procesy , w tym geodezyjne , zachodzące na jej powierzchni oraz nad nią są z tym polem związane i zależą od tej siły. Podstawowe powody powiązania geodezji z polem siły ciężkości są następujące: •

Powierzchnie poziome, linia pionu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1722

POWEIRZCHNIE POZIOME. LINIA PIONU . Powierzchnie o stałym potencjale siły ciężkości W(r) = c = const. nazywamy powierzchniami ekwipotencjalnymi , poziomymi lub geopotencjalnymi . Powyższe równanie opisuje rodzinę powierzchni, wśród których jedna pokrywająca się z idealnym poziomem

Przyśpieszenie odśrodkowe i siły ciężkości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2310

Przyśpieszenie odśrodkowe a jest gradientem innej funkcji skalarnej V': a = grad V' . Potencjał V' pola wektorowego a(p) można wyrazić jako: V'=V'(p)= p((w)/2) Na równiku Ziemi o promieniu ...

Siła odśrodkowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Siła odśrodkowa. Ciężar cząstki o masie jednostkowej m' spoczywającej na powierzchni Ziemi w wyniku występowania siły odśrodkowej jest mniejszy od wartości siły grawitacji: Fg=m'g'. Siła odśrodkowa C=m'(w)^2p częściowo równoważy siłę grawi...