Uniwersytet Szczeciński - strona 74

Czynniki określające popyt i podaż pieniądza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Czynniki określające popyt pieniądza Pieniądz jako środek wymiany i środek płatniczy jest transakcyjnym popytem na pieniądz niezbędny do zakupu dóbr i usług. Wielkość tego popytu zależy od ilości nabywanych dóbr i usług oraz ich cen. Terminy otrzymywania dochodów i wydatków są zróżnicowane, dlatego...

Podział dochodu narodowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Podział Dochodu Narodowego wytwarzanie i podział Dochodu Narodowego są procesami ciągłymi. Pierwotny - dokonuje się w miejscach jego wytwarzania. Polega na podziale między pracowników przedsiębiorstwa w postaci wynagrodzeń i na akumulację finansową przedsiębiorstw. Realna wartość siły roboczej - t...

Ekonomiczne funkcje państwa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Ekonomiczne funkcje państwa: alokacyjna stabilizacyjna redystrybucyjna legislacyjna ochrony zasobów popytowa potażowa stymulowania kapitału ludzkiego ad.1 Alokacyjn a - polega na podejmowaniu działań stymulujących wzrost gospodarczy w sektorach i regionach, czyli przez politykę strukturalną...

Funkcje pieniądza w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

W gospodarce rynkowej pieniądz pełni funkcje: Miernika wartości - mierzy i wyraża wartość wszystkich towarów i usług. Pozwala określić stosunek wartości poszczególnych towarów i ustalić relacje w procesie wymiany, co następuje za pomocą cen, będących pieniężnym wyróżnieniem wartości towarów. Środk...

Funkcje systemu podatkowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Funkcje systemu podatkowego: Stabilizacja dochodów budżetu - elastyczność systemu podatkowego, jeżeli dochody podmiotów rosną szybko - wprowadza się progresywne skale podatkowe, w przypadku słabego tempa rozwoju skale podatkowe zmniejszają obciążenie. Wspomaganie rozwoju gospodarki prywatnej - jest...

Gospodarka narodowa - Strefy gospodarki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Gospodarka narodowa - zbiór podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na produkcji dóbr i usług oraz ich: podział wymiana konsumpcja w ramach społeczeństwa Według Samuelsona G.N. (system gospodarczy) to układ stosunków i organizacji, który kształtuje prawa i regulacje rządzące d...

Handel zagraniczny - wymiana towarów i usług

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

HANDEL ZAGRANICZNY (in. wymiana międzynarodowa) - to przepływ dóbr między odrębnymi gospodarkami narodowymi. Obejmuje 4 grupy zjawisk i procesów gospodarczych: wymianę towarów i usług przepływ kapitału, migrację siły roboczej transfer myśli naukowo-technicznej, Podstawą rozwoju wymiany zagran...

Inflacja - Deflacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

INFLACJA Inflacja oznacza zjawisko wzrostu cen dóbr w pewnym okresie. Inflacja występuje, gdy rośnie ogólny poziom cen, a nie ceny pojedynczych dóbr i usług. Deflacja - to zjawisko spadku ogólnego poziomu cen - prowadzi do ograniczenia produkcji. Stagflacja - oznacza wzrost ogólnego poziomu cen, kt...

Instrumenty koordynujące

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Instrumentami koordynującymi są: CENY = DOCHODY - ZYSKI Parametry te są nośnikami informacji, na podstawie których obie strony rynku kupujący i sprzedający podejmują decyzje: Cena to pieniężny wyraz wartości, chociaż równa się wartości tylko wyjątkowo i przypadkowo, a zazwyczaj odchyla się od niej ...

Instrumenty polityki handlowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

INSTRUMENTY POLITYKI HANDLOWEJ wolny handel - to całkowicie nieskrępowana wymiana międzynarodowa; zwiazana z koncepcją liberalizmu gospodarczego; oznacza, że największe korzyści z MPP zostaną osiągnięte przez wolną konkurencję nieza...