Uniwersytet Szczeciński - strona 70

Język angielski, Strona bierna

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1946

Somebody has broken a glass. A glass has been broken. She is photocopying the documents. The documents are being photocopied. People hunt elephants for ivory. Elephants are hunted for ivory. You must turn off the TV at midnight. The TV must be turned off at midnight. The Polish eat many loaves of b...

Język angielski, Unit 1

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

6 - 9 job - praca responsibility - odpowiedzialność objective - cel acquaint - zapoznawać, zaznajamiać business - biznes, sprawa tasks - zadania introduce - przedstawiać, zaznajamiać contact - kontakt, znajomości exchange - wymiana, zamiana discuss - dyskutować, omawiać management - zarząd...

Język angielski, Unit 1+ transkrypcja

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

6 - 9 job-/dzэb/ - praca responsibility-/rs,pэnsa′blty/ - odpowiedzialność objective-/əb`dzektıv/ - cel acquaint-/ə′kwent/ - zapoznawać, zaznajamiać business-/′bznəs/ - biznes, sprawa tasks -/ta:sks/- zadania introduce -/ntrə′dju:s/- przedstawiać, zaznajamiać contact - kontakt, znajomoś...

Język angielski, Wszystkie czasy- zasady tworzenia

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1722

Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy: - odpowiedniej dla osoby formy czasownika być, - czasownika właściwego, do...

Mikroekonomia - pojęci Duopol

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Duopol - forma oligopolu , w której dany rynek opanowany jest przez dwóch niezależnych od siebie producentów . Zaopatrują oni znaczną liczbę odbiorców, ale żaden z nich nie jest w stanie opanować całego rynku. Wejście innych firm na taki rynek jest...

Formy zmonopolizowania rynku

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Formy zmonopolizowania rynku Pozycja Monopolisty w zakresie produkcji lub zbytu umożliwia przedsiębiorstwu ustalenie ceny monopolowej i osiąganie większych zysków w porównaniu do warunków rynku konkurencyjnego. Z tej racji dążenie przedsiębiorstw do monopolizowania działalności gospodarczych jest c...

Procesy logistyczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

Procesy logistyczne stanowią grupę pomocniczych procesów wytwórczych i muszą być starannie zaplanowane. Pomocne w tym mogą być pakiety komputerowe typu MRP I bądź MRP II. Procesy logistyczne wspomagające wytwarzanie wyrobów obejmują: -k...

Systemy przygotowania produkcji i zarządzania nią

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Systemy przygotowania produkcji i zarzadzania nią: Wejscie : -materialy -wyposazenie -presonel -informacje -energia -kapital Wyjscie: -wyroby -uslugi -odpady -informacje System przygowania produkcji: Konstrukcyjne przygotowanie produkcji: -rysunki wykonawcze elementow nieznormalizowanyc...

Trendy sprzyjające rozwoju logistyki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Natalia Wagner
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

Trendy sprzyjające rozwoju logistyki - globalizacja i internacjonalizacja przedsiebiorstw -PRESJA NA REDUKCJE KOSZTÓW -zindywidualizowana produkcja masowa ( mass custamization) -outsorcing funkcji logistyczne i koncentracja na kluczowy...

Wyjaśnienie pojęcia-logistyka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Natalia Wagner
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Termin logistyka pochodzi od słów: -Logos -slowo ,wiedza , liczenie lub -Logicos-rozsądny Aż do II połowy XX wieku termin logistyka Funkcjonował praktycznie tylko na gruncie gospodrarki wojskowej -W Wojskowych działach operacyjnych wyróznia się dwa procesy : -podstawowy proces walki (nadrzedny ...