Uniwersytet Szczeciński - strona 69

Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe życia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe życia społ. przynależność człowieka do świata przyrody nie jest wyłącznym czynnikiem warunkującym jego działalność i życie społeczne gdyż człowiek nie tylko do natury ale w toku pracy uniezależnia się do niej przekształcając elementy w dobra materialne niezbęd...

Uwarunkowania przyrodnicze życia społecznego.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 560

Uwarunkowania przyrodnicze życia społecznego . Człowiek prócz tego, że jest istota społeczną, jest również częścią przyrody, jest istota biologiczną i razem z innymi istotami żywymi podlega prawom przyrodniczym. Jest zatem kwestią o znaczeniu fundamentalnym wyjaśnienie wzajemnych proporcji i relacj...

Zakresy i działy socjologii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Zakresy i działy socjologii Można wyróznić 2 dziedziny socjologii :ogólną i szczegółową. Ogólna bada podstawowe zjawiska i procesy społeczne odnoszące się do wszystkich dziedzin życia społecznego.Tradycyjnie w socjologii ogólnej wyróżniane są kierunki : teorie struktur społecznych i teorie zmian sp...

Język angielski, Czas Past Perfect

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1162

Czas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła. I went for a walk when I had finished my work. Poszedłem na spacer k...

Język angielski, Czasy teraźniejsze

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

 CZASY TERAŹNIEJSZE **Present Simple zastosowanie: stale powtarzająca się czynność, wyrażenia uczuć, forma: P + czas.(s) + rz. pyt. do. does przykład: I always have my breakfast at 7 o\'clock (Zawsze jem śniadanie o 7) **Present Continous zastos...

Język angielski, Okresy warunkowe

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

if jeśli, jeżeli when kiedy unless chyba że on condition pod warunkiem provided, providing o ile as soon as jak tylko okres warunkowy prawdopodobieństwo czas zero conditional 100% dowolny first conditional mniej więcej 50% przyszłość/teraźniejszość second conditional kilka % ...

Język angielski,shipping services and ships

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

BARKA-lighter BARKOWCE-barge carriers BEZPOSREDNI NAPED WALU-direct drive of the shaft BOJA-buoy BYC OGRANICZONYM DO-be confined to BYC WPROWADZONYM-be introduced DALSZY KROK-further step DNO KANALOW-bed of channels DREWNO-timber DROBNICA-general cargo DROBNICOWCE-general cargo carrier DZIOB GRUSZK...

Język angielski, słówka 16-23

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

16-17 telephon - telefon, telefonować arrangement - umowa, układ, to make - podejmować, ustalać change - zmiana, zmieniać itinerary - plan podróży, trasa visit - wizyta, pobyt contact - kontakt appointment - umówiony termin, umówione spotkanie schedule - plan, rozkład, wykaz conference - ko...

Język angielski, słówka 24-27

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

24 - 25 organization - organizacja, zrzeszenie, struktura   presentation - prezentacja, przedstawienie, podarek   activities - działalność, okres działania to fallow - wyłóż, przedstaw, poprowadź numerical data - dane numeryczne foreign -obcy, zagraniczny predict -przewidywać, przepowiadać role -ro...

Język angielski, statki teoria

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

OBO -ore/bulk/oil VLCC -Very Large Crude Carriers ULCC -Ultra Large Crude Carriers LPG -Liquefied Petroleum Gas LNG -Liquefied Natural Gas LASH- Lighter Aboard Ship BACAT -Barge Aboard Catamaran MERCHANT VESSELS (HANDLOWY)- can be classified according to what they carry or what functions they perfo...