Uniwersytet Szczeciński - strona 68

Ochrona utworu w świetle prawa autorskiego.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Temat: Ochrona utworu w świetle prawa autorskiego. Aspekty prawne i etyczne. Podmiotem prawa autorskiego jest utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być, odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika- określonego też jako corpus mechanicum ), na którym zazwyczaj jest...

Mikroekonomia - Elastyczność popytu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Natalia Wagner
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Elastyczność popytu - relacja między wyrażoną w procentach zmianą popytu , a wyrażoną w procentach zmianą czynnika, który tę zmianę wywołał. gdzie: ε xD - elastyczność popytu względem czynnika x Δ D - przyrost popytu D - wielkość popyt...

Cenowa elastyczność popytu - współczynnik

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Natalia Wagner
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Cenowa elastyczność popytu - stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny , wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu: gdzie: E d ( p ) - cenowa elastyczność popytu , - wyrażona w ...

Socjologia a inne nauki społeczne - Antopologia kulturowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Socjologia a inne nauki społeczne różnice między socjologią a takimi naukami jak: historia politologia ekonomia są sprawa oczywistą natomiast między psychologią społeczną trwają dyskusje gdzie głównym tematem zainteresowania socjologii są grup...

Socjologia a wiedza potoczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1967

Socjologia a wiedza potoczna w. potoczna - zdroworozsądkowa Socjologia operuje w sferze zjawisk będących w większości przedmiotem codziennego doświadczenia wszystkich ludzi. Doświadczenie, które dostarcza surowce dla socjologicznych ustaleń to doświadczenie zwykłych ludzi nabywane w codziennym życi...

Socjologiczna koncepcja człowieka i społeczeństwa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1064

Socjologiczna koncepcja człowieka i społeczeństwa W obrębie różnych teorii filozofii i socjologii można wyróżnić przynajmniej kilka koncepcji mających różne znaczenie i zasięg, a traktujące o roli i miejscu jednostki ludzkiej w społeczeństwie i roli społeczeństwa w kształtowaniu jednostki. Główne k...

Socjologiczna perpektywa poznawcza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Socjologiczna perspektywa poznawcza Nazwa socjologia pochodzi od łac. Societas - społeczeństwo oraz grec. - logos znaczy nauka. Termin ten wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a jest powszechnie stosowany...

Społeczne funkcje socjologii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1484

Społeczne funkcje socjologii - poznawcze (naukowe, teoretyczne) - użytkowe (pragmatyczne) : diagnostyczna, prognostyczna, ideologiczna, socjotechniczna (inżynierska) Do użytkowych funkcji socjologii możemy zaliczyć: 1.Funkcję diagnostyczną - polegającą na odkrywaniu tzw. Problemów społecznych, cz...

Świat społeczny w oczach filozofów i początki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Świat społeczny w oczach filozofów i początki Socjologia jako nauka, zaczęła się wyodrębniać z filozofii dopiero w I poł XIX w. Kwestie dziś zajmujące uwagę socjologów przedstawicieli innych nauk społ., przez stulecia podejmowane były i sz...

Uniezależnienie człowieka jako istoty pracującej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

UNIEZALEŻNIENIE CZŁOWIEKA JAKO ISTOTY PRACUJĄCEJ i wytwarzającej od warunków przyrodniczych między nie może być całkowicie i bezwzględnie gdyż działalność ludzka bazuje na przyrodzie i odgrywa się w jej ramach w procesie wymiany materii między człowiekiem i przyrodą jak określa się wzajemne oddział...