Uniwersytet Szczeciński - strona 66

Układ geocentryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Układ współrzędnych przestrzennych X, Y, Z zwany jest również układem geocentrycznym . Początek tego układu O znajduje się w środku ciężkości masy Ziemi znajdującym się w płaszczyźnie równika. Oś x układu powstaje na przecięciu płaszczyzn: równ...

Układ współrzędnych biegunowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Układ współrzędnych biegunowych jest w geodezji często wykorzystywany jako układ lokalny. Dotyczy to szczególnie określania położenia punktów sytuacyjnych względem boków osnowy poziomej podczas pomiaru sytuacyjnego

Arkusze map-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Każdy arkusz mapy w skali 1:1 000 000 otrzymał swój umowny symbol, tzw. godło, złożone z litery i cyfry, np. N-34 to godło arkusza, na którym znajduje się Warszawa. Każdy arkusz Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 00 000 został podzielony na równą ilość arkuszy: - dla mapy w skali 1: 500 000 -...

Elipsoida ziemska-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Elipsoida ziemska to taka elipsoida obrotowa spłaszczona, której objętość jest równa objętości geoidy, zaś suma wzajemnych odchyleń powierzchni obu brył jest minimalna. Jej mała oś pokrywa się z...

Geodezja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Geodezja jako nauka i dziedzina techniki zajmuje się uzyskiwaniem informacji o elementach środowiska geograficznego, kształcie i wymiarach części lub całości powierzchni Ziemi oraz określaniem na niej położenia wybranych obiektów, jak również zastosowaniem wyników tych opracowań do rozwiązywania ró...

Mapa zasadnicza-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Mapa zasadnicza : Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynkow, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziem...

Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

TRANSPORT DROGOWY: Spaliny samochodowe są bardzo szkodliwe dla ludzi, ponieważ rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim otoczeniu. Zanieczyszczenia emitowane przez samochody i ich wpływ na zdrowie i środowisko człowieka: DWUTLENEK WĘGLA Jest głównym gazem cie...

Mikroekonomia - pojęcie kartel

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1939

Kartel Umowy kartelowe dotyczą wspólnej polityki ustalania cen, podziału i rynków zbytu (wyznaczania kwot rynkowych) a także koordynacji planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. W skład karteli mogą wchodzić przedsiębiorstwa krajowe, zagraniczne, a n...

Mikroekonomia - pojęcie koncernu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Koncern - jest zespołem odrębnie działających przedsiębiorstw, należących jednak do wspólnego właściciela. Duże silne kapitałowo przedsiębiorstwo wykupuje akcje innych firm lub doprowadza do fuzji organizacyjnych uzyskując w ten sposób kontrole nad nimi. Poszczególne firmy wchodzące w skład koncern...

Mikroekonomia - Kwoty rynkowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

kwoty rynkowe (Market amount) - standardowa kwota transakcji, której dotyczą ceny podane przez kreatora rynku na rynku walutowym lub rynku pieniężnym. Możemy sprzedawać po cenie niższej nić „a” Tworzenie wspólnych biur podziałów sprzedaży np. Indo...