Uniwersytet Szczeciński - strona 63

Rodzaje więzi społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

RODZAJE WIĘZI SPOŁECZNYCH: GENETYCZNA (PIERWOTNA) Rodzina, sąsiedzi, grupa koleżeńska - najwięcej kontaktów. Powstaje i rozwija się na podłożu wspólnoty genetycznej (rodzina), ale częściej na bazie częstych, stałych, trwałych, silnych odniesieniach i związkach o emocjonalnym charakterze ( grupa że...

Sprzeczność interesów różnych grup społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Sprzeczność interesów różnych grup społecznych Zróżnicowanie sytuacji społecznej i przynależność o różnych grup wywołują w społeczeństwie głębokie różnice i sprzeczności interesów, które powodują konflikt. Potrzeba - taki stan rzeczy, którego zaistnienia stanowi niezbędny warunek normalnego funkcj...

Więź społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

WIĘŹ SPOŁECZNA Więź społeczna to zorganizowany system stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, grupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju. Więź społeczna charakteryzuje każdą grupę społeczną. Uczestnicząc w różnych grupach jest...

Zbiorowości społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Zbiorowości społeczne Zbiór społeczny - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę wyróżnioną prze obserwatora zewnętrznego bez względu na to czy ludzie Ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy. Kategoria społeczna - zbiór społec...

Etapy powstania więzi-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Etapy powstania więzi Styczność przestrzenna Spostrzeżenie przelotne Spostrzeżenie dokładne - może prowadzić do rozwoju więzi społecznych. Styczność przestrzenna to konieczność zauważania przestrzeni społecznej innych jednostek, spo...

Grupa społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Grupa społeczna Pewna ilość osób (min. 3) powiązanych systemem warunków udogodnionych prze instytucje, posiadające pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości zasadą odrębności - wg. J. Szczepańskiego Zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujęciach dwóch), którego członkowie w...

Instytucja społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Instytucja społeczna - osoba lub grupa osób, która ma materialne i niematerialne środki do realizacji założonych celów. Środki niematerialne to przede wszystkim wiedza i pomysły, a środki materialne to pieniądze i nieruchomości. Socjologia nie bada każdej instytucji oddzielnie, lecz podzieliła życi...

Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe Logistyka zaopatrzenia: Co to jest decyzja make or buy Co to jest krytyczna wielkość produkcji Znać kryteria wyboru dostawcy Umieć obliczać koszty zakupu, produkcji własnej, wyznaczać krytyczną wielkość produkcji, interpretować otrzymane wyniki Magazynowa...

Obliczenia ciągu poligonowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1883

Obliczenia ciągu poligonowego 1. Azymuty boków nawiązania na podstawie czwartaków A= 2. Obliczenia sumy praktycznej kątów = 96,0540+102,7900+100,0355+101,2145=0, 3. Obliczanie sumy teoretycznej kątów =Ap-Ak+n* = 0,1100 4. Obliczanie odchyłki kątowe...

Pomiar kąta poziomego- sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Antoni Myłka
 • Geodezja
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4151

Pomiar kąta poziomego Data rozpoczęcia ćwiczenia: 2011-05-07 godz. 14:00 Data zakończenia ćwiczenia: 2011-05-07 godz. 18:00 Miejsce robót: Szczecin, ul. Żołnierska, teraz za budynkiem Akademi Morskiej Właściwie wykonany teodolit powinien prawidło...