Uniwersytet Szczeciński - strona 62

Studnia potencjalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Studnia potencjalna. Zakładamy, że cząstka porusza się wzdłuż osi x, lecz energia potencjalna U szatki zależy od x w następujący sposób: U(x)=0 jeżeli 0  x  l. Wykres funkcji U(x) tworzy U(x)=U 0 jeżeli x  0 lub x 1 prostokątny dół...

Wektory-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Wektory: Zmianę położenia punktu materialnego nazywamy przemieszczeniem. Jeżeli punkt materialny porusza się od położenia A do położenia B, jego przemieszczenie przedstawia linia prosta łącząca A i B; kierunek przemieszczenia można określ...

Wzór Plancka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

WZÓR PLANCKA. Pierwszym z licznego grona badaczy, któremu udało się rozwiązać poprawnie zagadnienia promieniowania ciała doskonale czarnego był Max P. założył on mianowicie, że energia przypadająca na jeden stopień swobody

Zakaz Pauliego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

ZAKAZ PAULIEGO. W atomie zachodzi wzajemne oddziaływanie elektronów. Powoduje to trudności w obliczaniu energii i poszczególnych elektronów , ale ich energie związane są z liczbami kwantowymi. Każdy elektron w atomie scharakteryzowany jest przez 4

Zasada zachowania pędu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Zasada zachowania pędu. W odniesieniu do pojedynczego punktu materialnego drugą zasadę dynamiki zapisalibyśmy F= dp/ ∂ t. Dla układu punktów materialnych p 0 =p 1 +p 2 + d...

Zjawiska falowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Zjawiska falowe zjawisko Dopplera zjawisko odbicia i załamania się fali zjawisko interferencji fal (zjawisko nakładania się fal) zjawisko dyfrakcji Zjawisko Fermata - każda fala z punktu A do punktu B porusza się po takiej drodze, żeby czas jej przebycia był jak najkrutszy

Zjawisko Camptona-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Zjawisko Camptona. J est to zjawisko rozproszenia promieni X (Roentgena) na elektronach. Zaobserwował, że przedmiot naświetlany promieniami X staje się wtórnym źródłem promieni X. Foton padający, o energii hv 0 , uderza w spoczywający elektron e. Wskutek tego elektron zostaje odrzucony z prędkością...

Elementy kontroli społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

Elementami kontroli społecznej są: Normy prawne Przepisy, prawa ustalone przez organizacje specjalnie do tego powołanych, konieczne do przestrzegania obywateli danego kraju. Normy religijne Zasada wynikająca z dogmatów Kościoła lub wynikające bezpośrednio od Boga, konieczna do przestrzegania przez ...

Patologia społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1547

PATOLOGIA SPOŁECZNA Społeczeństwo różni się, dlatego społeczność może istnieć w stworzonych przez siebie warunkach. Jeżeli jednostkę przeniesie się w inne warunki to znacznie ona przejawiać zjawiska patologiczne. Jeżeli jednostka poddana ciśnieniu fizycznemu psychicznemu może ona się wyzbyć cech cz...

Przyczyny powstawania konfliktów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Przyczyny powstawania konfliktów (rodzaje): Problemy interpersonalne - pojawiają się w reakcjach między ludzkich. Powoduje: emocje, stereotypy, uprzedzenia, błędne rozumowanie, zła komunikacja. Powstają gdy ludziom sprawę przysłania ocenianie innych. Konflikt informacji - pojawia się, gdy mamy pro...