Uniwersytet Szczeciński - strona 61

Równanie Bernulliego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Równanie BERNULLIEGO. Zakładamy, że ciecz płynie od przekroju S 1 do S 2 . Na górną powierzchnię S 1 działa siła parcia F 1 =p 1 S 1 , na dolną powierzchnię działa siła F 2 =p 2 S 2 . Siły w czasie dt wykonają pracę F 2 v 2 dt-F 1 v 1 dt=p 2 S 2 v 2 dt-p 1 S 1 v 1 dt=(p 2 -p 1 )*V V- rozważana obję...

Termodynamika-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Termodynamika Termodynamika - zajmuje się procesami cieplnymi. Ciepło - przepływa od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej; forma przekazywania energii makroskopowa w wyniku zderzenia się cząstek; mierzymy w [J]. Temperatura - (skale: Celsjusza,

Zasada nieoznaczoności Heisenberga-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Jest konsekwencją falowo cząsteczkowej teorii materii. Zasada ta powstała ponieważ pewne cząstki ( elektrony, protony i inne) nie stosują się do praw

Zasada zachowania momentu pędu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Zasada zachowania momentu pędu. Do wyjaśnienia bierzemy pod uwagę pojedynczy punkt. Moment sił F 1 działający na punkt materialny m masie m wyraża się wzorem M(F 1 )= m 1 r 1   =d w /dt  M(F 1 )= m 1 r 1 2 d w /dt `'r 1 ''wprowadzamy ...

Cykl Carnota-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

CYKL CARNOTA. R ozważania dotyczą maszyny wyidealizowanej, w której procesy są odwracalne. Maszyna ta wykonuje zamknięty cykl, po pewnej liczbie przemian wraca do stanu początkowego. Ciałem, które podlega pr., cyklicz jest gaz doskonały. Skł...

Dynamika-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Dynamika I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działa siła lub siły działające równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Siły występujące w przyrodzie dzieli się na: działania ...

Równanie Bernuliego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Równanie Bernuliego. Dotyczy ono przepływu cieczy doskonałej przez przewody o zmiennym przekroju. Wiąże ciśnienie i prędkość przepływu z przekrojem. Przekroje s 1 , s 2 . Prędkości przepływu v 1 , v 2 na wysokościach h 1 , h 2 . V 1 S1 s 2 h 1 v 2 h 2 W 1 -W 2 +Ep 1 -Ep 2 =Ek 2 -Ek 1 W 1 =p 1 s 1 v...

Ruch falowy-wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

Ruch falowy ruch falowy - to transport czystej energii bez transportu masy; składa się z dwóch ruchów: - drgań harmonicznych cząsteczek ośrodka i ruchu postępowego (V,a) Podział fal...

Ruch falowy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

RUCH FALOWY. Ruchem falowym nazywamy przenoszenie się zaburzenia w ośrodku. =Acost =Acos(t-kx) -wychylenie k- współczynnik proporcjonalności x 2 -x 1 = 2=(t-kx 1 )-(t-kx 2 ) różnica faz. K=(x 2 -x 1 )=2 k=2/ →=Acos2(t/T -x/) x- odległość dowolnego punktu od źródła fali. t/T- x/...

Serie widmowe atomu wodoru-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

SERIE WIDMOWE ATOMU WODORU. Jedna z podstawowych dróg poznania struktury atomów dowolnego pierwiastka jest badanie wysyłanego lub absorbowanego promieniowania. Pierwiastki w postaci gazu lub pary wysyłają promieniowanie o charakterystycznym ...