Uniwersytet Szczeciński - strona 56

Metody pomiarów niepionowości budynków-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Julian Niebylski
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4417

Badanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnychBadanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnych, polegających na wyznaczaniu różnic w położeniu rzeczywistym punktów danego obiektu wysokiego w stosunku do ich położenia...

Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Julian Niebylski
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2625

Precyzja - stopień dokładności przyrządów i metod, dokładność - stopień dokładności pomiaru osiągnięty dzięki zastosowanej precyzji. Wynik precyzyjny nie oznacza, że otrzymaliśmy wynik dokładny gdyż średnia z pomiarów może się różnić od wartości prawdziwej mimo zbliżonych wyników pomiaru. Zasadnicz...

14 zasad Deming’a-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1330

14 zasad Deming'a : Prowadź rutynowo usprawnienia produktów i usług Szczerze zaadoptuj nową filozofię jakości Uwolnij się od masowej inspekcji jakości Wybieraj dostawców nie tylko wg ceny, wybierz jednego dostawcę na długoterminową i bliską współpracę Ciągle wdrażaj poprawki do każdego procesu...

Audit jakości i terminy związane-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

AUDIT JAKOŚCI I TERMINY ZWIĄZANE Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Kryteria auditu . Zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie. Dowód z a...

Działy kwalitologii-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Działy kwalitologii : Systematyka jakości- kwalitosystematyka jej zadaniem jest porządkowanie różnych zagadnień dotyczących jakości m.in. klasyfikacja czynników ja kościotwórczych i metod analizy jakości, systematyzuje i ujednolica terminologię wiedzy o jakości Historia jakości- kwalitogeneza zajmu...

Inżyniera jakości- kwalitologia stosowana

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

Inżyniera jakości zaliczana jest do kwalitologi stosowanej. Wykorzystuje się ją do czynnego kształtowania w systemach gospodarczych najkorzystniejszej i ekonomicznie uzasadnionej ilości z zastosowaniem własnych elementów metodologicznych konkretyzowanie informacji o jakości. Stanowi ona systemowo z...

Metody zarządzania jakością MZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Metody zarządzania jakością MZJ - charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem postępowania przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością Do metod zarządzania jakością MZJ zalicza się: QFD Quality...

Narzędzia zarządzania jakością NZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Narzędzia zarządzania jakością NZJ - służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością Do NZJ zalicza się : Tradycyjne narzędzia jakości Nowe narzędzia jakości Tradycyjne to: Schemat blokowy Diagram przyczyn i skutków nazywany diagramem Ishikawy- wykre...

Normy ISO-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Normy ISO p rzyjęte zostały przez CEN w 1991 r. i ustanowione przez PKNMiJ jako obowiązujące od dnia 1 października 1993r. Wymienione PN są identyczne z EN i są publikowane za zgodą CEN (siedziba Bruksela). Przedruk norm jest dozwolony tylko za zgodą PKNMiJ. W polskim przemyśle zespół międzynarodow...