Uniwersytet Szczeciński - strona 55

Gęstość sondażu, odstęp między profilami-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

Gęstość sondażu / Odstęp między profilami Podczas planowania gęstości sondażu, dla ustalenia odległości między profilami, w celu adekwatnego badania dna morskiego, należy wziąć pod uwagę zarówno naturę dna morskiego, jak i wymagania dla bezpiecznej nawigacji na tym akwenie. Dla pomiarów w Kategorii...

Klasyfikacja sondaży-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 833

Klasyfikacja sondaży Wprowadzenie Rozdział opisuje kategorie sondaży ( orders of survey ), które są uznane przez biura hydrograficzne za wystarczające do opracowania produktów nawigacyjnych, pozwalających na bezpieczną żeglugę na akwenach objętych tymi pomiarami. Ponieważ wymagania różnią się w zal...

Metadane-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1225

Metadane Metadane powinny być wyczerpujące i obejmować co najmniej informację opisującą: - ogólne dane o prowadzonych pomiarach, tj. cel, datę, obszar, wykorzystane wyposażenie, nazwę platformy pomiarowej; - wykorzystywany geodezyjny system odniesienia; tj. pionowy i poziomy układ odniesienia, łącz...

Najważniejsze terminy i definicje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

dokładność ( accuracy) stopień, w jakim mierzona bądź obliczona wartość zgadza się z wartością zakładaną bądź uznaną głębokość zredukowana ( reduced depths ) głębokość obserwowana (pomierzona) wraz ze wszystkimi korektami, związanymi z procesem pomiaru oraz opracowywania wyników, sprowadzona do wyk...

Niedokładność pozioma-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Niedokładność pozioma ( horizontal uncertainty). Niedokładność pozycji ( uncertainty of a position) jest to niedokładność pozycji sondażu lub obiektu w geodezyjnym systemie współrzędnych (odniesienia). Pozycje powinny być odniesione do geocentrycznego systemu współrzędnych, bazującego na ITRS ( Int...

Prądy pływowe i obserwacje prądów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Prądy pływowe i obserwacje prądów Prędkość i kierunek prądów pływowych oraz prądów morskich, które mogą przekroczyć 0,5 kn, powinny być obserwowane na wejściach do portów i kanałów, przy każdej zmianie kierunku toru (kanału), na kotwicowiskach

Wykrywanie obiektów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Wykrywanie obiektów Kiedy wymagane jest pełne pokrycie dna pomiarami, wykorzystywany sprzęt do prowadzenia pomiarów powinien być zdolny do wykrywania obiektów o rozmiarach wyspecyfikowanych w Tablicy 1. Dodatkowo, urządzenia powinny być częścią systemu (włącznie z wyposażeniem pomiarowym, do opraco...

Wytyczne dla kontroli jakości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Wytyczne dla kontroli jakości A.1 Wprowadzenie Dla upewnienia się, że wszystkie wymagania zostały spełnione, niezbędne jest monitorowanie wykonywania pomiarów. Zastosowanie się do kryteriów wyszczególnionych w tym dokumencie powinno być wykazane. Standard technik kalibracji powinien być określony p...

Wytyczne dla przetwarzania danych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Wytyczne dla przetwarzania danych UWAGA Należy zauważyć, że informacje zawarte w ANEKSIE A i ANEKSIE B dostarczają kilku wytycznych do kontroli jakości i opracowania danych. Nie są one integralną częścią Standardu S-44 i będą usunięte, gdy informacja ta zostanie w pełni włączona do Publikacji IHO M...

Wybór ekonomiczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Wybór ekonomiczny - Ograniczoność zasobów oraz nieograniczoność potrzeb, które można zaspokoić przy pomocy dóbr wytworzonych w danym momencie z zasobów będących do dyspozycji stwarzają konieczność dokonywania wyborów. Ludzie muszą dokonywać wyboru - co i jak produkować. Ponieważ nie wszystkie potrz...