Uniwersytet Szczeciński - strona 51

note /search

Współczesna filozofia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

współczesna filozofia Obecnie, podobnie jak w przeszłości filozofowie dają różne odpowiedzi na pytanie, czym jest filozofia, jakie są jej zadania, cele. Napotykamy dzisiaj różne podejścia do filozofii, co znajduje swój wyraz w funkcjonowaniu i istnieniu niej lub bardziej oryginalnych w stosunku do ...

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon , dzieląc j...

Globalizacja gospodarki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Globalizacja gospodarki , tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr , usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie

Hegel Georg Wilhelm Friedrich-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii. Określił na nowo jej przedmiot i zadania. Uznał, że powinna się zajmować Absolutem w jego zewnętrznym i koniecznym rozwoju. Miała stać się nauką o rozumie, w której ...

Kartezjusz-krótki życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

Descartes René, Kartezjusz (1596-1650), wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. Prekursor współczesnej kultury umysłowej, postulował metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu matematycznym ( sceptycyzm metodologiczny), tw...

Postmodernizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

Postmodernizm , kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny będący reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwę postmodernizmu odnosi się także do zjawisk, które wystąpiły w rozwoju kultury i myśli filozoficznej po modernizmie europejskim przełomu XIX i XX w. i które są nawiązaniem do niego oraz ko...

Rasizm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407

Rasizm , doktryna głosząca, że ludzie dzielą się na rasy nie tylko ze względu na cechy somatyczne (budowa ciała, kolor skóry, kształt czaszki), ale i psychiczne. Rasy są nierównej wartości, "wyższe" i "niższe". Mieszanie ras pro...

Spinoza Baruch

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Spinoza Baruch (1637-1677), filozof pochodzenia żydowskiego osiadły w Niderlandach. Jego najważniejszym dziełem jest Etyka sposobem geometrycznym wyłożona (1662-1675, wydania polskie 1888, 1954, 1990), gdzie przedstawił swe poglądy, na których ukształtowanie mieli wpływ kabaliści, a także M. Majmon...

Święty Augustyn-życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

święty Augustyn, Aureliusz Augustyn, (354-430), filozof i teolog chrześcijański. Ojciec i doktor Kościoła, najwybitniejszy przedstawiciel patrystyki łacińskiej. Urodzony w Tagaście w Numidii, syn św. Moniki . Kształcił się w Madaurze i Kartaginie

Tożsamość europejska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Tożsamość europejska, poczucie “bycia Europejczykiem”, odczuwanie związku z  Europą . Obecnie tożsamość europejska, jest raczej w trakcie kształtowania się w wyniku rozwoju integracji europejskiej, przenikalności granic, wzmacniania się więzi między narodami. Otwarte też jest pytanie, co stanowi is...