Uniwersytet Szczeciński - strona 50

note /search

Oświecenie-opracowanie epoki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1645

Oświecenie, okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadaj...

Pluralizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Pluralizm , w filozofii pogląd, wg którego istnieją odrębne rzeczywistości (pluralizm ontologiczny), a w poznaniu wiele czynników, elementów, zasad decydujących o prawdzie lub zbliżaniu się do prawdy dotyczącej rzeczy i zjawisk (pluralizm epistemologiczny). W teorii przyrody pluralizm był reprezent...

Powstanie filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Powstanie filozofii Filozofia powstała w VI-VII w.p.n.e w Grecji. Ukształtowała się w europejskim kręgu kulturowym. Miała wpływ na inne filozofie, wciąż ulegała modyfikacją, zmieniały się poglądy poszczególnych filozofów, krąg problemów, którymi się zajmowali, rozszerzał się przedmiot filozofii. Po...

Pozytywizm w filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Pozytywizm w filozofii , prąd, którego źródła znajdujemy: 1) u  sofistów , w tym przede wszystkim u  Protagorasa . Wg niego czynności badawcze powinny być podporządkowane celom praktycznym (co stało się główną cechą wszystkich form pozytywizmu). 2...

Praktyczna funkcja filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Funkcja praktyczna: - dzieli się na: SWIATOPOGLADOWA- każdy człowiek posiada jakieś przekonanie o świecie, życiu i społeczeństwie, są one mniej lub bardziej spójne ze sobą i często mocno emocjonalnie(uczuciowo)zabarwione. Całokształt tych przekonań nazywamy światopoglądem. Odgrywa odważna rolę w ż...

Psychoanaliza-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

Psychoanaliza , w szerokim znaczeniu tego słowa koncepcje teoretyczne rozwijające się w filozofii na przestrzeni wieków, mające na celu wyjaśnienie struktury, funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka, także zjawisk społecznych i kulturowych, działaniem nieświadomych (podświadomych) mechanizmów...

Rozwój filozofii-filozofia spekulatywna, a naukowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1610

Rozwój filozofii. Filozofia spekulatywna, a naukowa. Od filozofii spekulatywnej do naukowej. W starożytności rozwijać zaczęła się filozofia zwana spekulatywną, która przetrwała do połowy XIXw. Filozofia Spekulatywna znaczy: oderwana od życia, mniemająca większego znaczenia dla życia praktycznego l...

Scjentyzm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

Scjentyzm , nurt filozoficzny ukształtowany w początkach XX w. pod wpływem osiągnięć w poszczególnych naukach szczegółowych. Głównym jego przedstawicielem był filozof angielski K. Pearson . Scjentyści uważali, że nauki przyrodnicze dostarczają w...

Sokrates-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1519

Sokrates (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta . W kwestiach politycznych był zwolennikiem demokracji . W etyce , która stanowiła główną dziedzinę jego...

Stoicy, stoicyzm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Stoicy, stoicyzm , nawiązująca do cyników grecka szkoła filozoficzna założona w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition , który nauczał w ateńskim Portyku Malowanym - Stoa Pojkile, stąd nazwa szkoły. Rozróżnia się trzy etapy jej rozwoju: 1) stara szk...