Uniwersytet Szczeciński - strona 46

Badanie efektu Halla

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Badanie efektu Halla TEORIA: Zjawisko Halla polega na następującym fakcie: jeżeli przez płytkę o szerokości D i grubości d płynie prąd o natężeniu I i jeżeli tę płytę umieścimy w poprzecznym polu magnetycznym o wartości indukcji B to po między...

Badanie rezonansu w obwodzie prądu zmiennego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Badanie rezonansu w obwodzie prądu zmiennego TEORIA: Obwód szeregowy - R, L, C połączone szeregowo Parametrem określającym jakość obwodu rezonansowego jest dobroć obwodu (stosunek reaktancji pojemnościowej lub indukcyjnej w rezonansie do opornoś...

Badanie widm atomowych przy pomocy spektroskopu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

Sprawozdanie Badanie widm atomowych przy pomocy spektroskopu Podstawy teoretyczne. Spektroskop - urządzenie służące do badania i rejestracji widm. Są dwa podstawowe rodzaje spektroskopów: Pryzmatyczne - oparte na zjawisku rozszczepienia, tym spektroskopem było wykonywane ćwiczenie. Siatkowe - opa...

Badanie właściwości metali i półprzewodników

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057

Badanie właściwości metali i półprzewodników w zależności od temperatury. Dobre przewodnictwo elektryczne metali jest wynikiem występowania w nich dużej liczby elektronów swobodnych. Ze wzrostem temperatury opór właściwy metali czystych ...

Generator-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Generator - wzmacniacz z dodatnim sprzężeniem zwrotnym wraz z spełnionymi warunkami fazy i amplitudy służący do wytwarzania przebiegów zmiennych bez konieczności doprowadzania z zewnątrz jakiegokolwiek sygnału pobudzającego. Warunek fazy mówi o tym aby w odpowiednim momencie włączać na chwilę klucz...

Halla zjawisko (efekt)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Halla zjawisko (efekt) , zjawisko powstania różnicy potencjałów U pomiędzy przeciwległymi ściankami półprzewodnika lub metalu w kierunku prostopadłym zarówno do kierunku przepływu prądu I, jak i do kierunku wektora indukcji zewnętrznego pol...

Komputerowa symulacja procesów fizycznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Komputerowa symulacja procesów fizycznych. 1. Krzywe Lissajous W trakcie gdy fale dźwiękowe nawzajem się nakładają, przy nieznacznie różniących się częstotliwościach, a ich amplitudy są równe, nietrudno zauważyć zjawisko zwane dudnieniem . Liczba dudnień przypadających na sekundę, czyli ich często...

Pętla histerezy magnetycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1680

Wykaz przyrządów: Rdzeń ferromagnetyczny z dobranymi oporami R 1 i R 2 oraz kondensatorem C, Autotransformator, Oscyloskop, Amperomierz prądu zmiennego, Woltomierz napięcia zmiennego. Kolejność czynności: 1. Połączyć układ wg schematu. 1...

Prawa ilościowe elektrolizy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Prawa ilościowe elektrolizy Prawa te sformułował Faraday na podstawie eksperymentów przeprowadzonych w latach 1832-1833. Pierwsze prawo Faradaya Masa M wydzielająca się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego przez elektrolit ład...