Uniwersytet Szczeciński - strona 38

Wykład z działu gospodarka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Magdalena Kosińska-Klahn
 • Język niemiecki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Dział 4. das Unternehmen-firma der Betrieb,-e-praca bekannt-znany der Lastkraftwagen,der LKW-s- ciężarówka das Arzneimittel-lek das Schmerzmittel- przeciwbólowy lek der Husten-kaszel das Haushaltgerät,-e- urządzenie gospodarstwa domowego der Kühlschrank-lodówka das Bügeleisen- żelazko ...

Koszty - definicja i klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

KOSZT - jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: -Są wyrażone w pieniądzu; -Zostały poniesione w określonym celu; -Wyrażają zużycie czynników produkcji; -Są związane z normalną dział...

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3829

Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Można równ...

Czynniki stymulujące rozwój robotyki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1974

dr hab. in_. Jerzy Honczarenko. Notatka składa się z 1 strony. Czynnik stymulujące rozwój robotyki: 1. czynniki techniczne 1.1 Rozwój technologii produkcyjnych i konstrukcyjnych, dzięki którym produkcja robotów stała się technicznie możliwa i e...

Klasyfikacja robotów przemysłowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1925

dr hab. in_. Jerzy Honczarenko. Notatka składa się z 1 strony. Klasyfikacja robotów przemysłowych: Roboty dzieli się przy wyróżnieniu klasy i możliwości sterowania pracą robota: a) robot sekwencyjny - robot wyposażony w sekwencyjny układ sterowania, b) robot realizujący zadane trajektorie - rea...

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące robota

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

dr hab. in_. Jerzy Honczarenko. Notatka składa się z 1 strony. Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące robota to: Przestrzeń robocza - robot jest w stanie osiągnąć dowolny punkt wewnątrz tej przestrzeni. Dobór robota charakteryzującego się odpowiednią przestrzenią roboczą jest więc zagad...

Sterowanie autonomicznych robotów mobilnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1960

dr hab. in_. Jerzy Honczarenko. Notatka składa się z 5 stron. STEROWANIE AUTONOMICZNYCH ROBOTÓW MOBILNYCH sterowanie autonomicznych robotów mobilnych sprowadza się przede wszystkim do ich prowadzenia po wymaganym torze po powierzchni hali ...

Kilka definicji robota

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

dr hab. in_. Jerzy Honczarenko. Notatka składa się z 1 strony. Manipulator - część mechaniczna, czyli maszyna przeznaczona do realizacji niektórych funkcji kończyn górnych człowieka Definicję robota wg Encyklopedii Powszechnej PWN: „Robot...

Źródła i etapy budowy modeli decyzyjnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Badania Operacyjne - zajmują się budową i rozwiązywaniem matematycznych modeli decyzyjnych opisujących wybrane aspekty gospodarowania w skali mikroekonomicznej (przedsiębiorstwie, firmie). Źródło teorii podejmowania decyzji - zasada

Programowanie sieciowe - przykład

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1596

Programowanie sieciowe CPM. Model ten wykorzystuje się do rozwiązywania zadań związanych z realizacja wielkich przedsięwzięć gospodarczych, np - budowa statku, - remonty turbin elektrowni, - wprowadzenie nowego produktu na rynek. Celem zadań sieciowych jest stworzenie harmonogramu - przebieg dany...