Uniwersytet Szczeciński - strona 37

Planowanie i cele produkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Oliwia Pietrzak
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

Oliwia Pietrzak. Notatka składa się z 1 strony. Planowanie produkcji - to program działań dotyczących podejmowania decyzji w zakresie wykorzystywania zasobów produkcyjnych i materiałowych dla realizacji zleceń produkcyjnych. Głównym celem planowania produkcji winno być spełnienie wymagań klienta ...

Procesy produkcyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Oliwia Pietrzak
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Oliwia Pietrzak. Notatka składa się z 2 stron. 1. system produkcyjny … WEJSCIE mat,wyposaż, energia, personel, info, kapitał= PROCESY PRZETW. Operacje techno, kontrol, transp, magaz, usług= WYJSCIE wyroby przemysł, usług, odpadu(wszystko sprzężone do ZARZADZANIA i decyzjami personelu) =zasilnie m...

Grafika komputerowa - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Roman Rybak. Notatka składa się z 2 stron. Grafika komputerowa Przykłady zastosowań: *interfejsy użytkownika *wykresy w biznesie, nauce i technologii *kreślenie i pr...

Grafika rastrowa - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

Roman Rybak. Notatka składa się z 5 stron. Grafika rastrowa System RGB jest systemem ADDYTYWNYM i ma zastosowanie przede wszystkim w wyświetlaniu obrazu na ekranach monitorów i odbiorników TV. Mamy zastosowanie tam gdzie mamy do czynien...

Logotypy i znaki towarowe - zasady projektowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Roman Rybak. Notatka składa się z 2 stron. Logotypy i znaki towarowe zasady projektowania Tożsamość, wizerunek, komunikacja Tożsamość Corporate Identity Nazwa Logo Druki Cena Produkt Potencjał inteligencji (Corporate intelligance) jakość usług...

Reprezentowanie krzywych i powierzchni w grafice komputerowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

Roman Rybak. Notatka składa się z 3 stron. Reprezentowanie krzywych i powierzchni w grafice komputerowej Reprezentacja krzywej przez zbiór punktów: odcinkami liniowe - nie oddaje dokładnie kształtu gładkiej krzywej uciążliwy opis (dużo punktów) Kosztowna - przy każdej transformacji należy przelic...

Dokumentacja techniczna budowlana

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2793

Roman Rybak. Notatka składa się z 1 strony. Stopnie dokładności na rysunkach architektoniczno - budowlanych: Pierwszy stopień - podziałka 1 : 100 (mniej szczegółowe opracowanie rysunku przedstawiające obiekt w ujęciu s...

Połączenia elektryczne i zabezpieczenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

Roman Rybak. Notatka składa się z 4 stron. Działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego normalny stan pracy: Rezystancja zewnętrzna naskórka : ok. 100 k Ὠ Rezystancja wewnętrzna (ciała człowieka): ok. 1 k Ὠ Prawo Ohma: I r = Rn dąży do 0 - pot człowieka jest bardzo dobrym elektrolitem. I faza prz...

Projektowanie instalacji eketrycznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Roman Rybak. Notatka składa się z 1 strony. PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Mieszkaniowe i biurowe instalacja elektryczne odbiorcze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny charakteryzować się następującymi wa...

Projektowanie obiektów i procesów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

Roman Rybak. Notatka składa się z 4 stron. ISTOTA PROJEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIE - (wg definicji prakseologicznej) działanie złożone, wielopodmiotowe, przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy specjalnych metod. Przedmiotem zarządzania przedsięwzi...