Uniwersytet Szczeciński - strona 36

Logistyczna obsługa klienta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Aleksandra _apko. Notatka składa się z 1 strony. Logistyczna obsługa klienta Jakie firmy: -rozwijają się o 8% szybciej -oferują swoje produkty po cenach wyższych o 7% - osiągają do dwunastu razy wyższą rentowność w stosunku do swoich konkurentów Logistyczna obsługa klienta - definicja System rozw...

Logistyka zaopatrzenia - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Aleksandra _apko. Notatka składa się z 1 strony. Logistyka zaopatrzenia Zakupy zaopatrzeniowe = zaopatrzenie Funkcja odpowiedzialna za pozyskiwanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabrykatów), części i usług przez nabywanie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób w celu ich zużycia do p...

Analiza zapasów ABC

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

Aleksandra _apko. Notatka składa się z 5 stron. Analiza zapasów ABC Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. Do zadań służby zaopatrzenia należą: Ustalanie ilości i wartości materi...

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie informacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Aleksandra _apko. Notatka składa się z 3 stron. Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsump...

Planowanie Zasobów Produkcyjnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

Aleksandra _apko. Notatka składa się z 2 stron. 1.CO TO JEST MRP II? Planowanie Zasobów Produkcyjnych   ang.  MRP II - Manufacturing Resource Planning. MRP II b ierze pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem związane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrolą oraz sprze...

Elastyczne systemy produkcyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Ewa Hócia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3563

Ewa H_cia. Notatka składa się z 4 stron. SYSTEM PRODUKCYJNY można określić jako układ elementów składowych i relacji pomiędzy tymi elementami oraz relacji przekształceń czynników wejścia do systemu na czynniki wejścia z z systemu. System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany ...

Zarządzanie produkcją i usługami - wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Ewa Hócia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Ewa H_cia. Notatka składa się z 1 strony. Wyzn zd.prod Fe ef.czas pracy, Fa nomin.czas pracy, p planowane przestoje[%], Wzwsp.zmiennosci [1/3, 2/3, 1], Fk kalend.czas pracy, DW dni wolne. Fe= Fa(1-p/100)Wz[h] Fa=Fk-DW[h] Fk=365[dni]*24[h]= 8760[h] Roczna zdolność produkcyjna Zpp, V wydajność masz...

Rysunek techniczny - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Joanna Tuleja
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 2730

Joanna Tuleja. Notatka składa się z 8 stron. Format arkusza a4 w rysunku technicznym ma wymiar -210 x 297 mm Minimalna wysokość cyfr i liter na rysunkach technicznych maszynow...

Pytania i odpowiedzi na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Joanna Tuleja
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1505

Joanna Tuleja. Notatka składa się z 4 stron. Format arkusza a4 w rysunku technicznym ma wymiar 210 x 297 mm Minimalna wysokość cyfr i liter na rysunkach technicznych maszynowy...

Transport kolejowy - pojęcie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Krystian Pietrzak
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Krystian Pietrzak. Notatka składa się z 1 strony. Linia kolejowa -element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy . odcinek linii -część linii kolejowej zawarta między stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub k...