Uniwersytet Szczeciński - strona 31

Rodzaje ograniczeń i modeli

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Rodzaje ograniczeń i modeli Rodzaje ograniczeń: Ograniczenia strukturalne- wyrażają konieczność respektowania reguł dotyczących poszczególnych operacji. Pytania, na które należy tu odpowiedzieć:  jakie operacje powinny być wykonane przed rozpoczęciem badanej operacji? Jakie operacje należy wykonać ...

Twierdzenia programów liniowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Twierdzenia programów liniowych Zbiór rozwiązań dopuszczalnych MPL jest zbiorem wypukły. Jeśli weźmiemy 2 niezbedne punkty z rozwiązań I połączymy je to ten odcinek bedzie należał w całości do obszaru Jeśli istnieje optymalne rozwiązanie modelu

Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie problemu transportowego (wzor...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Ekonomiczne i matematyczne sformułowanie problemu transportowego (wzory) Problem transportowy występuje wtedy, gdy występuje n - dostawców jednego wyrobu i m - odbiorców tego produktu. Przyjęte oznaczenia są optymalne: a i - wielkość dostawy i = 1,2,… m b j - wielkość zaopatrzenia j= 1,2,3… n w ty...

Istota budowy modeli sieciowych i rodzaje ograniczeń

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Istota budowy modeli sieciowych i rodzaje ograniczeń Programowanie sieciowe- służy do realizacji wielkich przedsięwzięć gospodarczych (budowa statków, remont turbiny,, budowa osiedla) chodzi o to, aby ustalić minimalny czas realizacji przedsięwzięcia. Zasadniczą cechą zadań sieciowych jest podział...

Istota metody Simplex

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Istota metody Simplex Metoda uniwersalna do rozwiązań liniowych Założenia: 1,nm 2. rząd macierzy A-- r(A)=m Spośród n wektorów m jest liniowo niezależnych. Każdy wektor spoza bazy można przedstawić jako kombinację wektorów bazowych. Istota metody Simplex polega na tym, że znajduje się dowolne, baz...

Metoda geometryczna rozwiązywania zadań PL

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Metoda geometryczna rozwiązywania zadań PL Stosuje się, gdy parametry są deterministyczne lub znane, nie losowe. W modelu limitowym (o parametrach deterministycznych- nielosowych) występują nie więcej niż 3 zmienne decyzyjne. Rozwiązanie przebiega w dwóch etapach: -wykreślenie warunków ograniczają...

Metoda sztucznej bazy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2849

Metoda sztucznej bazy Metoda ta jest stosowana, gdy macierz utworzona z parametrów występujących przy zmiennych swobodnych w postaci kanonicznej nie jest macierzą jednostkową. Np. L(y)= 15y 1 +24y 2 +0y 3 +y 4 +MU 1 +MU 2  min 15y 1 +24y 2 -y 3 +U 1 =50 3y 1 +6y 2 -y 4 +U 2 =50 y 1 ; y 2 ; y 3...

Podstawowe okre_lenia i twierdzenia dotyczące programów liniowych (li...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jan Zawadzki
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Podstawowe określenia i twierdzenia dotyczące programów liniowych (liczba rozwiązań ) DWIE POSTACIE PROGRAMÓW LINIOWYCH 1,Postać standardowa 2,Postać kanoniczna - jest to przekształcona postać standardowa, przekształcenie polega na zamianie warunków w równaniu: L(x) = 50x 1 +80x 2 +0x 3 +0x 4 5x 1...

Azotyny w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

„ Oznaczanie azotynów w roztworach wodnych” Wstęp Azot uczestniczy w podstawowych geochemicznych cyklach obiegowych. Wraz z węglem, wodorem i tlenem jest podstawowym pierwiastkiem budulcowym organizmów. Azot ogólny stanowi sumę azotu organic...

Azotyny w wodzie i ściekach

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Temat: Oznaczanie azotynów w wodzie i ściekach. Wstęp Azot uczestniczy w podstawowych geochemicznych cyklach obiegowyc...