Uniwersytet Szczeciński - strona 29

Technika "stopy w drzwiach" (Cialdini)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Technika „stopy w drzwiach” (Cialdini) Wyrażone przez człowieka początkowe zaangażowanie w coś jest środkiem wykorzystywanym w technice „stopy w drzwiach” zwanej strategią „od rzemyczka do koziczka”. Podejście to, za pomocą spełnienia najpierw małej prośby, skłania do uległości wobec dalszych nacis...

Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

14) Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się Przy postawach pozytywnych najłagodniejszym przejawem wpływu na zachowanie się jest konformizm, czyli dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Silniejszym przejawem jest zaangażowanie,...

Zaangażowanie i konsekwencja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Zaangażowanie i konsekwencja Dokonanie jakiegoś wyboru pociąga za sobą konieczność zachowania zgodnego z tym, w co się zaangażowaliśmy - jest to tzw. obsesyjne pragnienie bycia konsekwentnym. Źródłami takiego postępowania są: wysokie cenie zgodności w naszej kulturze oraz powszechne uważanie nieko...

Zasada dowodu społecznego (Cialdini)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Zasada dowodu społecznego (Cialdini) Zasada dowodu społecznego głosi, że to w co wierzą lub jak zachowują się inni ludzie, często jest podstawą naszej własnej decyzji. Wśród dzieci i dorosłych stwierdzono silne przejawy naśladownictwa przy działaniach tak różnorodnych jak decydowanie o zakupach czy...

Dolegliwości izolacji więziennej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Dolegliwości izolacji więziennej Izolacja więzienna różnie wpływa na ludzi, u wielu występują głębokie zaburzenia osobowościowe. Są dwie teorie: 1) do zakładów nie trafiają ludzie normalni, warunki więzienne pogłębiają ich zaburzenia i 2) że złe warunki więzienne, są tak nienormalne, że prowadzą do...

Lubienie i sympatia -efekt aureoli(Abraham Masłow)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Lubienie i sympatia - „efekt aureoli” (Abraham Masłow) Ludzie wolą mówić „tak", tym osobom, które lubią i znają. Jednym z czynników decydujących o sympatii wobec innej osoby jest jej atrakcyjność. Osoby atrakcyjne mają pewną przewagę w ...

Przedstawiciele psychologii humanistycznej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Przedstawiciele psychologii humanistycznej (Kozielski) Twórcy i główni teoretycy psychologii humanistycznej: A.Masłow, A.Sutich, C.Rogers, R.May, V.Frankl, S.Jourard, T.Szasz sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, d...

Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Sytuacje społeczne i ich wpływ na wykonywanie zadań to sytuacja, w której występują inni ludzie, zachowując się inaczej niż w sytuacjach niespołecznych. Wpływ ten dotyczy procesów poznawczych: - spostrzegania - w sytuacjach społecznych człowiek ma tendencję spostrzegania zjawisk tak jak widzą to i...

Temperament-typy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

Temperament - typy Hipokrates jako pierwszy wymyślił pojęcie i typy temperamentu (ludzie mają podobną naturę, zachowania). Temperament - zdolności przystosowawcze człowieka, wydalność organizmu na stres. Są 4 rodzaje temperamentu: SANGWINIK - człowiek żywy, energiczny, silny, dobrze zorganizowany,...

Wpływ sytuacji społecznych na procesy motywacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Wpływ sytuacji społecznych na procesy motywacyjne Motyw - czynnik wewnętrzny, który dynamizuje i ukierunkowuje nasze zachowania (zamiar, chęć, pobudka). Zachowania kierowane kilkoma motywami - wówczas mówimy o procesie motywacyjnym. Źródłem ludzkiej motywacji są potrzeby (biologiczne, społeczne, ps...