Uniwersytet Szczeciński - strona 25

Elektrotechnika - sprawozdanie nr 3

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Grzegorz Psuj
 • Elektrotechnika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Numer ćwiczenia: 3 Temat: Elementy nieliniowe w obwodach prądu stałego. Rok II Elektrotechnika Gr. Laboratoryjna: I Tomasz Kaleta …. Ćwiczenie miało na celu zapoznanie nas z właściwościami rezystancyjnych elementów nieliniowych oraz przyp...

Elektrotechnika - sprawozdanie nr 5

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Grzegorz Psuj
 • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia Temat: Obwody rezonansowe (rezonans prądów i napięć) Skład zespołu: 1.Jacek Barański 2. Piotr Cmiel 3. Mateusz Jankowski Prowadzący: mgr inż. Gr...

Mechanika - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Ryszard Kawiak
 • Mechanika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 973

MECHANIKA - ZALICZENIE WYKŁADÓW U DR RYSZARDA KAWIAKA POZDRO! Podać zasadę statyki (mamy ich 6) i pokazać na wybranym przykładzie jej zastosowanie. Zasada równoległoboku - dwie siły P1 i P2 przyłożone do jednego punktu A można zamienić na jedną siłę, określającą przekątną równoległoboku zbudowane...

Postaway telekomunikacji - pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr inż. Ryszard Sikora
 • Postaway telekomunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

1. Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Ponieważ sygnał niesie informa...

Technika oświetleniowa - test z wykładów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr Zbigniew Frąckiewicz
 • Technika oświetleniowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

T E C H N I K A O Ś W I E T L E N I O W A - T E ST 1 . Zakres promieniowania widzialnego - fale o długości: a) 230 ÷ 380 nm b) 380 ÷ 780 nm c) 680 ÷ 930 nm d) 380 ÷ 780 μm 2. Liczba falowa f̃̃ określa: a) ilość fal w jednym metrze b) ilość półfal w jednym metrze. c) ilość fal w jednym mikrometrze...

Pytania na wejściówki z laborek z Metrologi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Meterologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2716

Ćwiczenie 1 - Pomiary rezystancji metodą woltomierza i amperomierza 1) rozpoznawanie nieliniowości rezystora 2) pomiar rezystancji metoda techniczna Ćwiczenie 2 - Pomiary napięć i prądów z uwzględnieniem błędów metody 1. Obliczyć błąd metody po...

Wykonanie skróconej dokumentacji technicznej falownika OMRON 20 kW-pro...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jacek Grochowalski
 • Urządzenia elektroniki przemysłowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Projekt z Urządzeń Elektroniki Przemysłowej Temat: „Wykonanie skróconej dokumentacji technicznej falownika OMRON 20 kW” Ocena: Prowadzący: dr Jacek Grochowalski Wykonawca: Tomasz Kaleta nr indeksu: 7859 rok: 3, semestr: 6 Spis treści: 1. Poznanie podstawowych właściwości eksploatacyjnych f...

Elementy sieci elektroenergetycznych-projekt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Piotr Cierzniewski
 • Sieci i instalacje niskiego napięcia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1540

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Temat: DOBÓR ELEMENTÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nn ZASILAJACEJ OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH. Wydział: Elektryczny Kierunek studiów: Elektrotechnika Rok akademicki: 2009/2010 Semestr: IV Wykonawca: Tomasz Kaleta Prowadzący: Dr inż. Piotr Cierz...

Pytania procesu planowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Pytania procesu planowania: - PO CO? ( do czego zmierza organizacja, jakie są cele, jakiego rodzaju cele zamierza osiągnąć, jaka jest hierarchia i struktura celów), -KIEDY? ( jaki jest horyzont czasowy, w jakich terminach i w jakiej kolejności organizacja zamierza osiągnąć cele), - CZYM?( jakich...

Pojęcie i elementy procesu technologicznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

Pojęcie i elementy procesu technologicznego. Celem procesu technologicznego jest wytworzenie gotowego produktu z surowca. Operacje jednostkowe - wszystkie zmiany o charakterze fizycznym lub fizyczno-chemicznym,. Nie zachodzą reakcje chemiczne, nie dodajemy chemicznych reagentów Mieszanie- wprawian...