Uniwersytet Szczeciński - strona 22

note /search

Wyżarzanie izotermiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

Wyżarzanie izotermiczne jest odmianą wyżarzania zupełnego i polega na nagrzaniu stali o 30-50°C powyżej temperatury A c3 , A cm , wygrzaniu w tej temperaturze, szybkim chłodzeniu do temperatury zawartej pomiędzy temperaturą A r1 , a temperaturą...

Identyfikacja konkurencji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

IDENTYFIKACJA KONKURENCJI Konkurencja jest ściśle związana ze strukturą podmiotową i przedmiotową rynku. Występuje wówczas gdy - kontakty nawiązywane są przez niezależne i samodzielne podmioty gospodarcze -realizacja celów ekonomicznych przez określony podmiot (sprzedawcę) napotyka ograniczenia (np...

Konkurencja - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

KONKURENCJA Konkurencja  (z łaciny  concurrentia -  współzawodnictwo) proces, w którym uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów poprzez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty, w skład której wchodzi nie tylko cena, ale także np. jakość wyrobu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. K...

Strategie defensywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

STRATEGIE DEFENSYWNE Strategie defensywne (konsolidacji, odwrotu) polegają na obronie zajmowanych już pozycji, umacnianiu tych pozycji i czynieniu ich pewniejszymi albo też na wycofaniu się z rynku i wykorzystaniu wszelkich szans rynkowych, jakie jeszcze istnieją w danej branży. M.E. Porter proponu...

Strategie ofensywne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

STRATEGIE OFENSYWNE Są one przeznaczone przede wszystkim dla firm istniejących już na rynku od jakiegoś określonego czasu i mających już pewną pozycję na tym rynku. Zadaniem tej strategii jest uzyskanie przewagi wśród konkurencji dzięki przykładowo nowym technologiom, nowej generacji produktu, atra...

Buddyzm - Religia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

BUDDYZM 2500 lat temu w północno - zachodnich Indiach, obok aktualnego Nepalu, urodził się Budda. Znaczną część swojego życia wędrował, wraz z uczniami, po północnych Indiach, nauczając zasad swojej religi. Po latach, nauki Buddy zostały spisane w księdze zwanej Kandziur, składającej się ze stu oś...

Drogi do nirvany.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

DROGI DO NIRVANY: Właściwe zrozumienie - polega na poznaniu przyczyn nieszczęść. Wymaga to poznania: cierpienia, przyczyn cierpienia, sposobów zapobiegania cierpieniu i sposobów postępowania chroniących przed cierpieniem. Właściwy pogląd - polega na zbliżaniu się do Dharmy, czyli prawdziwej natur...

Grecka myśl społeczna.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

GRECKA MYŚL SPOŁECZNA -grecka myśl społeczna charakteryzowała się systematycznością - jako pierwsza zdawała sobie pytanie dotyczące organizacji świata ludzkiego - przechodziła od naiwnego monizmu(społ żyją w zaklętym kręgu tabu, praw i zwyczaj...

Machiavelli i Makiawelizm.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Machiavelli Makiawelizm  (od nazwiska włoskiego filozofa  Machiavellego ) - w  psychopatii  cecha osobowości, polegająca m.in. na braku uczuć wyższych, instrumentalnym traktowaniu innych i chłodnych relacjach interpersonalnych.Osoby by z tą cechą osobowości często manipulują innymi, chcąc osiągnąć ...

Platon - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

PLATON(427-347 r.p.n.e) Arystoteles; Aristokles -urodził się w Atenach, w jednym z najznakomitszych rodów ateńskich -największy uczeń Sokratesa -strasznie nieufny demokracji -założył Akademię Platońską - przetrwała do 529rne, zamknięta przez Justyniana -autor 36 dialogów między innymi ,Państw...