Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 92

Typologia demokracji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

Typologia demokracji. Demokracja to rządy ludu. Zgodnie z koncepcją amerykańskiego socjologa ROBERTA DAHLA musimy odwołać się do aspektów formalnych a konkretnie procedurach Dahle scharakteryzował demokrację odwołując się do sposobu przeprowadzania wyborow. Skonstruował taki

Uzupełniające źródła legitymizacji władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1078

Uzupełniające źródła legitymizacji władzy. Możemy dokonać pewnej kwalifikacji, klasyfikacji źródeł władzy i mówić o : a) Źródłach o charakterze socjologicznym - a więc tych, które kształtują samo zjawisko, a nie konkretną władzę jako instytucję b) źródłach legitymizacji władzy - wtedy kiedy mamy na...

Weberowska koncepcja władzy politycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

Weberowska koncepcja władzy politycznej. Koncepcja Maxa Webera: ma swoje źródła w rozwiązaniach arystotelesowskich, przede wszystkim dlatego, że władza traktowana jest jako rodzaj stosunku społecznego, nierównorzędnego, w którym istnieją dwie strony - pozycja jednej jest nadrzędna, ma on możliwość ...

Współczesna koncepcja prawomocnego panowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1736

Współczesna koncepcja prawomocnego panowania. Koncepcja Davida Biseeth`a: władzę należy widzieć jako zjawisko wielowymiarowe, nie można władzy ograniczyć tylko do jednego wymiaru rzeczywistości, bo tylko wtedy możemy opisać je zgodnie z tym, co wtedy istnieje, a tym bardziej

Zasada suwerenności jako źródło legitymizacji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414

Zasada suwerenności jako źródło legitymizacji . Art. 4 Konstytucji: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Głównym źródłem legitymizacji jest zasada suwerenności. Monarchia spełnia rolę czynnika wsp...

Znaczenie autorytetu politycznego i co jest jego źródłem-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253

Znaczenie autorytetu politycznego i co jest jego źródłem. System musi pochodzić od uznanego autorytetu, autorytatywnego źródła (jednostka lub zbiorowy podmiot władzy posiadający pewne określone cechy). Władza ma mieć autorytet. Jeżeli mówimy o suwerenie i że suwerenem jest naród to kształtujemy w t...

Znaczenie społeczne i polityczne partii politycznych i grup interesu-o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994

Znaczenie społeczne i polityczne partii politycznych i grup interesu ( + Polska jw.). Partii nie powołuje się aby wpływała tylko, żeby tą władzę miała. To jest zasadnicza różnica bo wpływ na władzę mogą wywierać rożne podmioty nawet mogą one nie mieć politycznego charakteru. Mogą to być grupy inter...

Metoda nauczania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

CO TO JEST METODA NAUCZANIA? KLASYFIKACJA METOD NAUCZANIA. METODA NAUCZANIA - sposób postępowania, jest to systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, bądź układ czynności nauczyciela i uczniów wypróbowany i systematycznie stosowany w cel...

Środki dydaktyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

CO TO SĄ ŚRODKI DYDAKTYCZNE? KLASYFIKACJA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH. ŚRODKI DYDAKTYCZNE (media) - to różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały ( pośredniki), przekazujące informację od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów skonstruowanych ze słów, obrazów i dźwięków, a także umożliwiające u...

Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2093

CELE I ZADANIA PW Zadania pedagogiki wczesnoszkolnej: - budzenie zainteresowań intelektualnych jako podstawy aktywno poznawczej; - kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli w słowach i rozumieniu myśli cudzych; - kształcenie spostrzegawczości, zdolności obserwacji, rozwijanie wyobraźni, wyraż...