Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 91

Koncepcje rozumienia społeczeństwa obywatelskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1848

Koncepcje rozumienia społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo pluralistyczne, a społeczeństwo obywatelskie (porównanie). Samoograniczenie jako warunek społeczeństwa obywatelskiego. Cechy społeczeństwa obywatelskiego. Czy i kiedy Polska może stać się państwem o społeczeństwie obywatelskim? Ostatn...

Konsekwencje wielowymiarowości władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2352

Konsekwencje wielowymiarowości władzy. Władza jest wielowymiarowa, bo jeden czynnik nie jest wystarczający aby ustalić kryteria zgody na władzę. Jest wiele płaszczyzn oglądu władzy. Nie wystarczy stwierdzić, że władza została legalnie wybrana. Jeżeli na władzę patrzymy tak jak to zrobił Weber to wi...

Społeczna akceptacja porządku konstytucyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1407

Na czy polega społeczna akceptacja porządku konstytucyjnego (tj. porządku władzy polit.). Społeczna akceptacja porządku konstytucyjnego t o jest pojęcie, które obejmuje elementy poza formalne. Z kampanii wyborczej przeciwstawienie - Polska liberalna - Polska solidarna. To jest pewna koncepcja dotyc...

Parlamentarny a korporacyjny model reprezentacji interesów-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2009

Parlamentarny a korporacyjny model reprezentacji interesów. Parlamentarny model reprezentacji interesu ma wiele cech negatywnych, które prowadzą do jego niestabilności, destrukcji. Cechy systemu parlamentarnego: pluralizm, wolność tworzenia partii politycznych, wolność przynależności partyjnej, kon...

Pojęcie i cechy lobbingu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2555

Pojęcie i cechy lobbingu. Wysłuchanie publiczne. Cechy lobbingu wg polskiej ustawy. Lobbing: ojczyzną lobbingu są Stany Zjednoczone, Europa znacznie mniej chętnie angażuje się w rozwiązania tego typu, twierdząc, że w systemie przedstawicielskim sp...

Pojęcie systemu partyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Pojęcie systemu partyjnego - ocena sytuacji w Polsce. Zasady finansowania partii politycznych. Prawne regulacje związane z partiami politycznymi : Początkowo odmawiano w ogóle jakiegokolwiek sensu regulowania prawnego partii politycznych. ...

Praktyczne aspekty legitymizacji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2604

Praktyczne aspekty legitymizacji. Legitymizacja współczesna a model Weberowski. Cechy charakterystyczne legitymizacji we współczesnej Polsce. Koncepcja Maxa Webera: ma swoje źródła w rozwiązaniach arystotelesowskich, przede wszystkim dlatego, że władza traktowana jest jako rodzaj stosunku społeczne...

Siła grup interesu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

Siła grup interesu. Siła grup interesów: siła grupy interesów powoduje, że grupa działa skutecznie. Siła grup interesów kojarzy nam się z patologią, ale to założenie na pewno nie jest trafne, chociaż istnieją tu pewne niebezpieczeństwa. Siła nie musi wynikać ze skorumpowania. Na siłę składają się p...

Trzy typy prawomocnego panowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

Trzy typy prawomocnego panowania. 3 typy prawomocnego panowania: tradycyjny, charyzmatyczny, racjonalny. Tradycyjny: skoro władza zawsze była, przechodzi z pokolenia na pokolenie, to należy być względem niej posłusznym. Charyzmatyczny: podporządkowanie wynika z oceny cech osobistych przywódcy. Częs...

Typ demokracji w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1624

Typ demokracji w Polsce. Uzasadnij. Przekształcenie systemu autorytarnego w demokratyczny Nasik elit i mas na zmianę systemu władzy; upadek systemu autorytarnego Porozumienie elit; Brak porozumienia elit; Demokratyzacja w skali masowej kontynuacja masowej mobilizacji Stabilizacja i instytucjonal...