Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 90

Państwo a przemoc-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Idea rządów prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

Państwo a przemoc: -Państwo - geneza i funkcja prawa - bezpieczeństwo, porządek, władza i siła. Państwo jest po to, by chronić ludzi. Organizacje mające nieograniczony monopol na użycie siły przymusu. Państwo nam narzuca reguły i prawo. Zmusza aparatem represji - policja, sąd, komornik. Nie ma rów...

Cechy partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 210
Wyświetleń: 882

Cechy partii politycznych (grup interesu). Partie są powołane w celu zdobycia i utrzymania władzy. Natomiast grupy interesów dążą do ochrony interesów swoich członków, nie dążą do zdobycia władzy. To podstawowa i najważniejsza różnica między nimi. Cechy partii politycznych: organizacja, ideologia ...

Charakterystyka programów wyborczych w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

Charakterystyka programów wyborczych w Polsce. Każdy program wyborczy musi być tak skonstruowany, żeby najbardziej przeciętny wyborca wiedział co ma z tym zrobić, czyli jest on adresowany do tego wyborcy najmniej przygotowanego do percepcji. Są to krótkie teksty układane w postaci haseł np. liberal...

Co to jest polityka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1022

Co to jest polityka? Koncepcje polityki. Czy współczesne rozumienie polityki powinno opierać się na kompromisie? Jak Twoim zdaniem rozumie się politykę we współczesnej Polsce? POLITYKA : pojęcie wieloznaczne, funkcjonuje w wielu znaczeniach, które w większości są nam dobrze znane, np: - polityka j...

Czy w Polsce istnieją elity polityczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

Czy w Polsce istnieją elity polityczne? - jakiego typu. (trzeba konkretnie uzasadnić). Elity to pewne grupy wyróżniające się określonymi cechami, wybitnymi zdolnościami , nieprzeciętna wiedzą. Są rożne elity - artystyczne, zawodowe, polityczne. Jak każdy w każdym kraju również w Polsce występują el...

Czy w Polsce nastąpił kryzys legitymizacji władzy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1806

Czy w Polsce nastąpił kryzys legitymizacji władzy? Trzy poziomy legitymizacji władzy - poziom pierwszy dość łatwo osiągnąć, poziom drugi i trzeci trudniej, bo wymagają już zgody społeczeństwa - poziom trzeci - poziom czynnego przyzwolenia: obywatele uczestniczą w określonych działaniach politycznyc...

Dobro wspólne w koncepcjach polityki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008

Dobro wspólne w koncepcjach polityki. Swoją koncepcje polityki Arystoteles oparł na tym że człowiek jest istotą społeczną ,żyje wśród ludzi, a to wymusza organizacje , struktury , podział rol. Państwo traktuje jako rzecz wspólną i dlatego powinno być przedmiotem wspólnej troski. Arystoteles twórca ...

Formy przekształcenia systemu niedemokratycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Formy przekształcenia systemu niedemokratycznego. Proces demokratyzacji - jak powstaje demokracja skonsolidowana? Typy demokracji: skonsolidowana, nieskonsolidowana, ograniczona, pseudodemokracja. Wyróżnienie tych czterech typów demokracji jest możliwe na podstawie koncepcji Dahl`a. W czasie układ...

Funkcje partii politycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 245
Wyświetleń: 882

Funkcje partii politycznych (z uwzględnieniem sytuacji w Polsce - umotywowana ocena własna). Funkcje partii politycznych: - Funkcje kształtowania postaw i opinii - Funkcja wyborcza - Funkcja rządzenia Te funkcje przedstawił po raz pierwszy prof.

Jaki system partyjny występuje aktualnie w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauka o polityce
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Jaki system partyjny występuje aktualnie w Polsce? SYSTEMY PARTYJNE - formy i warunki koegzystencji wielu partii istniejących w danym kraju. To jest koncepcja Morisa Duvergera - kryterium: wielość partii, konkurencyjność i realne szanse na zdobycie władz przez rożne partie.