Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 82

Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: a) samorząd terytorialny, b) organizacje konsumenckie c) inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy o...

Specjalna strefa ekonomiczna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Specjalna strefa ekonomiczna - pojęcie, ustanowienie, łączenie i znoszenie Specjalną strefą ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium RP, na któ...

Umowa o partnerstwie publiczno

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym umowa Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do : - realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz - poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmio...

Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przewidziane ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

Zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przewidziane w USDG Szkoda Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie. Dowody Dowo...

Zezwolenia, licencje i zgody jako rodzaj reglementacji działalności go...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Zezwolenia, licencje i zgody jako rodzaj reglamentacji działalności gospodarczej Zezwolenie - dopuszczenie przedsiębiorcy do wykonywania określonej dz.g., po uprzednim stwierdzeniu, Ŝe przedsiębiorca spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. W odniesieniu do indywidualnego przy...

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY. Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Obowiązuje również powszechna ochrona przed wypowiedzeniem przez pracodawcę warunków ...

Chromatografia gazowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Chromatografia gazowa  (ang.  Gas chromatography , GC) - technika analityczna chromatograficzna , w której  fazą ruchomą  jest gaz (najczęściej  hel ,  argon , coraz rzadziej  wodór ), a fazą stacjonarną 

Metoda osłabionego odbicia całkowitego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

Metoda osłabionego odbicia całkowitego (ATR - attenuated total reflectance): •wiązka promieniowania podczerwonego odbija się od przylegających powierzchni na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia; •próbka musi być w konta...

Podstawowe rodzaje kolumn chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1218

podstawowe rodzaje kolumn chromatografia gazowa Tradycyjne kolumny z wypełnieniem stałym - są to kolumny o długości 1-5 m i średnicy wewnętrznej ok. 2-3 mm, wykonywane ze specjalnych