Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 70

Prawne ramy integracji Polski z UE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Prawne ramy integracji Polski z UE Konstytucja określa zakres i istotę integracji, upoważniając, na podstawie umowy międzynarodowej, do przekazania kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach na rzecz organizacji międzynarodowej lub organu międzynarodowego transfer kompetencji nie ...

Prawo żądania wysłuchania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

prawo żądania wysłuchania Prawo żądania wysłuchania jest jednym z instrumentów kontroli sejmowej. Przyjmuje na szczeblu komisji sejmowych postać: dezyderatów - uchwał komisji zawierających postulaty w określonej sprawie. Kierowane są one ...

Procedura powoływania Rady Ministrów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

procedura powoływania Rady Ministrów Etap I - podstawowy Prezydent RP desygnuje PRM, który proponuje skład RM prawnie - wybór desygnowanej osoby na premiera należy do prezydenta politycznie - swoboda działania prezydenta zależy od układu sił w Sejmie przedstawienie składu nowej RM jest wyłączny...

Procedura ratyfikacji umów międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Procedura ratyfikacji umów międzynarodowych, przekazujących organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach procedura ratyfikacyjna wymaga zgody na ratyfikację udzielonej przez parlament w formie ustawy, albo przez Narów w drodze...

Procedura ustawodawcza dotycząca ustawy budżetowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Procedura ustawodawcza dotycząca ustawy budżetowej budżet uchwalany jest w formie ustawy inicjatywa ustawodawcza należy tylko do Rady Ministrów i jest obowiązkiem rządu nie ma możliwości zastosowania trybu pilnego projekt ustawy powinien być przedłożony w terminie min. na 3 miesiące przed rozpoc...

Procedura wprowadzania stanu wojennego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

procedura wprowadzania stanu wojennego Stan wojenny może być wprowadzany tylko w sytuacji: zewnętrznego zagrożenia państwa zbrojnej napaści na terytorium RP jeżeli z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego wyda...

Procedura wprowadzania stanu wyjątkowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

procedura wprowadzania stanu wyjątkowego Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony tylko wtedy, gdy nie ma możliwości uniknięcia zagrożenia przy użyciu zwykłych środków konstytucyjnych i tylko w trzech sytuacjach: w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa o...

Procedura wprowadzenia stanu wojny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

procedura wprowadzenia stanu wojny O stanie wojny decyduje Sejm, a jeżeli Sejm nie jest w stanie zebrać się na posiedzenie - o stanie wojny postanawia Prezydent RP, po uzyskaniu kontrasygnaty PRM. Wprowadzenie stanu wojny może mieć charakter j...

Procedura wyboru RPO RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

procedura wyboru RPO RP. Kto obecnie piastuje ten urząd (imiennie) Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm (uchwałą) za zgodą Senatu na 5 lat. ponowne powołanie jest możliwe tylko 1 raz Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. koniec...

Procedura zgłaszania kandydatów w wyborach prezydenckich - omówienie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Procedura zgłaszania kandydatów w wyborach prezydenckich zawiązanie komitetu wyborczego, popierającego, na zasadzie wyłączności, określonego kandydata (grupa min. 15 obywateli) kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i na utworzenie komitetu, oraz oświadczenie l...