Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 67

Ograniczenia praw i wolności osobistych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

ograniczenia praw i wolności osobistych dopuszczalne w razie wprowadzenia stanu wojennego nakaz noszenia dowodu tożsamości zakaz zmiany miejsca stałego lub czasowego pobytu bez odpowiedniego zezwolenia zawieszenie prawa do organizowania zgromadzeń, imprez masowych strajków zawieszenie działalnoś...

Ograniczenia zasady suwerenności państwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Ograniczenia zasady suwerenności państwa Przystąpienie do organizacji międzynarodowych (zwłaszcza NATO, UE) powoduje pewne ograniczenie międzynarodowej suwerenności Polski. ograniczenie suwerenności państwa może nastąpić tylko na podstawie wyraźnej i szczególnej regulacji konstytucyjnej, dopuszcza...

Okręgi wyborcze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Okręgi wyborcze Okręg wyborczy to jednostka terytorialna, w ramach której dokonywane jest obsadzenie określonej liczby mandatów (wybór określonej liczby posłów czy senatorów). Okręgiem wyborczym w wyborach do Sejmu może być województwo lub ...

Omów przedmiot referendum w sprawach - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Omów przedmiot referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa Referendum to ma zawsze charakter fakultatywny. Przedmiotem referendum mogą być: tylko sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa - co oznacza zakaz przeprowadzania referendum w sprawach, które owego szczególnego znaczenia ni...

Omów relacje prezydent rząd w Polsce

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1337

Omów relacje prezydent rząd w Polsce Między działalnością rządu a kompetencjami prezydenta istnieje wyraźny rozdział (dualizm egzekutywy), a prezydent nie dysponuje instrumentami prawnymi pozwalającymi mu nakierowanie tą działalnością, czy jej kontrolowanie. Rzeczywisty kształt relacji prezydenta z...

Omów relacje prezydenta z parlamentem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Omów relacje prezydenta z parlamentem parlament nie ma wpływu na wybór prezydenta, parlament, wobec urzędującego prezydenta dysponuje jedynie możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności konstytucyjnej przez Trybunałem S...

Organy i funkcje Narodowego Banku Polskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

organy i funkcje NBP Organami NBP są: Prezes NBP Rada Polityki Pieniężnej Zarząd NBP Funkcje NBP wyłączne prawo emisji pieniądza ustala i realizuje politykę pieniężną i przekazuje ją innym organom państwa prowadzi bankową obsługę budżetu państwa reguluje płynność banków i ich refinansowanie ...

Organy NBP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

organy NBP Prezes NBP - powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat dopuszczalne jest jednokrotne powtórzenie kadencji w okresie kadencji prezes nie może być odwołany (nie ponosi odpowiedzialności politycznej), chyba, że złoży rezygnację, nie wypełnia obowiązków na skutek długot...

Organy władzy wykonawczej UE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Organy władzy wykonawczej UE Rada Unii Europejskiej składa się z przedstawicieli szczebla ministerialnego wszystkich państw członkowskich nie ma stałego składu personalnego - na każde posiedzenie Rady rządy krajowe delegują swego ...

Pierwsze posiedzenie Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Pierwsze posiedzenie Sejmu - kto je zwołuje, kiedy i jaka jest jego treść? Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji zwołuje prezydent w okresie 30 dni (15 dni, gdy poprzednia kadencja była skrócona) Treścią pierwszego posiedzenia jest ukonstytuowanie się nowo wybranego Sejmu lub Senatu, czyli uzy...