Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 55

Termin spełnienia świadczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA O terminie decyduje treść lub właściwość zobowiązania Gdy na tej podstawie nie da się ustalić terminu świadczenia znajduje zastosowanie art. 455 KC wg, którego świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Decyzja należy do wierzyci...

Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1435

UMOWA O ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ Pojęcie Nie występuje ona nigdy w obrocie, jako umowa samodzielna, ale stanowi zawsze dodatek, zależnie modyfikujące albo jakąś inną umowę, albo stosunek obligacyjny powstały z innego zdarzenia prawnego. Zobowiązanie dłużnika, że będzie świadczył na rze...

Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ Pojęcie Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zachowa się w określony sposób, to nie wynikają stad dla niej żadne skutki prawne. Powstają one między stronami takiej umowy i tę kwestie reguluje art. 391 KC. Przepis ten ma na względzie umowę, której j...

Umowa o zwolnienie dłużnika - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

UMOWA O ZWOLENIENIE DŁUŻNIKA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄOD OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA Jeżeli osoba trzecia zobowiąże się wobec dłużnika, że zwolni go od obowiązku świadczenia na rzecz jego wierzyciela, to wierzyciel zachowuje nadal swoją wierzytelność wobec dłużnika. Osoba trzecia ponosi wówczas odpowiedzialnoś...

Umowa przedwstępna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

UMOWA PRZEDWSTĘPNA Pojęcie i cel Umowa przedwstępna należy do klasy umów nazwanych. W umowie przedwstępnej jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznacz...

Umowne prawo odstąpienia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA Pojęcie Prawo to polega na tym, że jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadniania tej decyzji. W zastrzeżeniu o umownym prawie odstąpienia wymaga się aby był podany termin w ciągu którego uprawniony może odstąpić od umowy. Niespełnienie...

Umowy adhezyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Umowy adhezyjne Kontrakt adhezyjny w zasadzie nie był umową, lecz jednostronnym aktem przystąpienia lub poddania się przez stronę słabszą wzorcowi umowy ustalonemu w całości przez stronę silniejszą. Miejsce zgodnych aktów woli zajmują uzewnętrznione zachowania ludzkie, których sens ustala się wg ob...

Umowy konsumpcyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

UMOWY KONSUMENCKIE Pojęcie Umowy konsumenckie- takie umowy zobowiązujące, w których po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po drugiej konsument. Konsument- osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorc...

UMOWY WZAJEMNE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

UMOWY WZAJEMNE Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące Umowa zobowiązaniowa jest zgodnym oświadczeniem woli co najmniej 2 stron. Z umowy zobowiązaniowej może wynikać obowiązek świadczenia ciążący na jednej albo na obu stronach. Na tej podstawie dzieli się klasę umów zobowiązaniowych na je...

Umowy zawierane na odległość - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ (miedzy nieobecnymi) Uwagi wstępne Celem tej regulacji jest ochrona konsumenta przed zagrożeniami wynikającymi stąd, że przy zawieraniu umowy nie uczestniczy bezpośrednio przedsiębiorca. Konsument ma ograniczone możliwości zapoznania się z przedmiotem świadczenia, iden...