Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 50

Standardowa budowa aktu pr

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Standardowa budowa aktu pr. europejskiego 1. Tytuł -zawiera nazwę i rodzaj aktu , instytucje wydającą , datę przyjęcia, nr aktu, określenie właściwej Wspólnoty. (?) 2. Preambuła -ma znaczenie interpretacyjne , zawiera m.in. motywy , uroczystą formułę preambuły Skład się z: a) umocowanie- -wskazanie ...

Struktura organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 763

Struktura organizacji międzynarodowych Organy organizacji zazwyczaj dzieli się na: a) plenarne ( w skład których wchodzą przedstawiciele wszystkich państw organizacji) np. RE i o ograniczonym składzie np. Rada Bezpieczeństwa ONZ b) ...

System językowy UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

System językowy UE a) języki autentyczne czyli te w których zostały sporządzone traktaty międzynarodowe stanowiące podstawę funkcjonowania UE. Wersje traktatów sporządzone w każdym z tych języków są na równi autentyczne( posiadają jednako...

Traktat Paryski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Traktat Paryski - data przyjęcie, główne założenia Deklaracja Schumana (czyli skierowana do rządu RFB propozycja połączenia przemysłów węglowo-stalowych Francji i Niemiec i poddania ich kontroli ponadnarodowego organu) doprowadziła do podp...

Traktat z Lizbony

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Traktat z Lizbony - data przyjęcie, główne założenia [Traktat Konstytucyjny- Umowa międzynarodowa, która miała być ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i wejść w życie 1 listopada 2006r....

Traktaty Rzymskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Traktaty Rzymskie - data przyjęcie, główne założenia Na konferencji szefów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) w Messynie w czerwcu 1955r. zdecydowano...

Tryby podejmowania uchwał w organizacjach międzynarodowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

Tryby podejmowania uchwał w organizacjach międzynarodowych: Prawo do wniesienia projektu ustawy przysługuje z reguły państwom członkowskim lub wybranym organom organizacji. Procedury podejmowania uchwał ujęte są w umowie tworzącej, a także szczegółowo w regulaminach poszczególnych organów organizacj...

Typologie organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1435

Typologie organizacji międzynarodowych wg kryteriów podziału: a) kryterium podmiotowe czyli członkostwa w organizacji. Wyróżniamy organizacje międzynarodowe rządowe (np. ONZ) i pozarządowe (np. Greenpeace), różnią się one: - składem członkowskim...

Wartości UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Wartości UE - katalog wartości UE i sankcje na wypadek ich naruszenia Artykuł 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te s...

Wymogi formalne dot

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wymogi formalne dot. aktów prawa europejskiego -każdy akt musi je spełniać, wynikaj z orzeczenia Trybunały Sprawiedliwości a) nazwy: każdy akt musi być nazwany czy to dyrektywa czy rozporządzenie itd. Nie nazwa ale treść decyduje o jego charakterze. b) uzasadnienie i podstawy prawne wydania m.in. sp...