Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 49

Instytucje Europejskie - EKPC

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

EKPC - Europejska Konwencja Praw Człowieka umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy a) ogólna charakterystyka praw człowieka to zespół praw i wolności, które...

Funkcje organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Funkcje organizacji międzynarodowych działania organizacji zmierzające do wypełnienia nałożonych na nią zadań. a) ujawnianie zakresu zgodności interesów państw członkowskich b) osiąganie ogólnego porozumienia w sprawie wspólnych zadań odpowiadających zakresowi zgodności interesów c) osiąganie poroz...

Funkcjonariusze międzynarodowi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2247

Funkcjonariusze międzynarodowi osoba fizyczna rekrutowana przez organizację międzynarodowa w celu wykonywania funkcji w organie organizacji i w jej interesie, podstawą jego działalności jest umowa międzynarodowa. Obowiązki: - lojalności międzynarodowej- przedkładaniu celów i dobra organizacji nad pr...

Komitet Ekonomiczno Społeczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Komitet Ekonomiczno Społeczny. Powołany przez Traktat Rzymski w 1957r. Motywem była potrzeba stworzenia zinstytucjonalizowanego ciała, w ramach, którego różne grupy interesów istniejące we Wspólnotach mogłyby wywierać wpływ na wspólnotowe...

Kompetencje dzielone

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Kompetencje dzielone pierwszeństwo przysługuje UE- jeżeli unia wydała akt prawny to państwo nie powinno już wydawać. W razie kolizji: zasada pierwszeństwa prawa europejskiego. Możliwe jest sytuacja gdy UE reguluje tylko fragment, kraj może uzupełnić Kompetencje dzielone między Unią a Państwami Czło...

Kompetencje - Instytucje Europejskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Kompetencje. - opracowuje projekty, aby ustanowić przepisy niezbędne do wybierania swoich członków - wyraża zgodę większością głosów na ustanawianie niezbędnych przepisów przez Radę UE - brak inicjatywy ustawodawczej, posiada ją tylko przy o...

Konstrukcja prawna UE przed Traktatem Lizbońskim i obecnie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Konstrukcja prawna UE przed Traktatem Lizbońskim i obecnie a) przed: konstrukcja filarowa, porównywana do greckiej świątyni: I- zwany potocznie wspólnotowym, w jego skład wchodziły dwie organizacje: WE i EWEA, funkcjonowały samodzielnie, posiadając własne kompetencje i nie uległy wchłonięciu przez U...

Omówienie aktów prawa pochodnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Omówienie aktów prawa pochodnego 1) Rozporządzenie:  ogólny zasięg  wiąże w całości  bezpośrednia skuteczność: na przepisy rozporządzenia można powołać się przy postępowaniu przed organami, sądami w kraju i za granicą.  Bezpośrednia stosowalność: obowiązuje automatycznie, z chwilą wejścia w życi...

Rada Europy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Rada Europy geneza, podstawa prawna działania, cele działania, członkostwo, główne organy (ich skład i kompetencje) a) Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Tra...

Rada - Instytucje Europejskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Rada - geneza, podstawy prawne działania, charakter organu, skład, kompetencje, tryb działania, sposoby podejmowania decyzji, przewodnictwo w Radzie, organy pomocnicze Rady ang. Council of the European Union Główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, posiada siedzibę w Brukseli, a jedynie w kwietniu,...